کلیدواژه‌ها = توسعه یافتگی
تحلیل وضعیت توسعه یافتگی دهستان های شهرستان بانه در سال 90-95

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 624-636

سعدی صالحی؛ زینب نوری سعد آبادی


تحلیل وضعیت توسعه یافتگی دهستان های شهرستان سنندج با مدل رتبه اندازه

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 167-175

سعدی صالحی؛ کریم شمسی؛ عایشه رستم زاده


تحلیل وضعیت توسعه یاقتگی دهستان های شهرستان سروآباد

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 194-204

سعدی صالحی؛ پرستو لطفی؛ لقمان رحیمیان؛ حنا درویشی


سنجش وضعیت توسعه یافتگی دهستان های شهرستان سقز با مدل HDI

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 294-304

سعدی صالحی؛ هیوا قاسمی پور؛ سید میدیا لطیفی


سنجش سطح توسعه یافتگی دهستان های شهرستان دیواندره

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 593-605

سعدی صالحی؛ لقمان رحیمیان؛ هیوا قاسمی پور


تحلیل وضعیت توسعه یافتگی دهستان های شهرستان بانه

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 696-704

سعدی صالحی؛ پرستو لطفی؛ حمدی رحمانی