کلیدواژه‌ها = Kurdistan province
تبیین توسعه آموزشی در شهرستان‌های استان کردستان

دوره 6، شماره 1، تیر 1402، صفحه 571-591

10.22034/gahr.2023.383340.1805

اسماعیل جهانی دولت‌آباد؛ چنور محمدی


واکاوی زیرساخت‌ها توسعه گردشگری در استان کردستان

دوره 5، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 706-714

10.22034/gahr.2023.387033.1821

چنور محمدی؛ اسماعیل جهانی دولت‌آباد