کلیدواژه‌ها = کشاورز خرده پا
تعداد مقالات: 1
1. تجاری سازی کشاورزی در تقابل با توسعه پایدار

دوره 2، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 423-434

بهمن خسروی پور؛ خدیجه سلیمانی هارونی