کلیدواژه‌ها = منظر شهری
ارزیابی مولفه های کالبدی- محیطی منظر شهری در فضاهای ورودی شهراردبیل

دوره 6، شماره 1، تیر 1402، صفحه 348-366

10.22034/gahr.2023.391011.1831

ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ محمدحسن یزدانی؛ مهدی خاک زند؛ شیوا ولایتی


چالش های شهر خلاق از نظر منظر شهرداری پاوه

دوره 4، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 339-365

10.22034/gahr.2021.314469.1630

نامدار آزادی زاده؛ گونا مهردانش


ارزیابی نقش منظر شهر در راستای تامین امنیت شهروندان در سطح خرد شهری (مورد مطالعه: محله سرتپوله، سنندج)

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 316-329

جمیله توکلی نیا؛ کمال رسولی؛ زهره نظری؛ سوران روشنیان