کلیدواژه‌ها = کشاورزی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و تحلیل فضایی مکانی تغییرات کاربری اراضی (نمونه موردی:شهرستان آذرشهر)

دوره 3، شماره 4، بهار 1400، صفحه 183-200

مجتبی دنیائی داریان؛ وحید ریاحی


3. تحلیل نقش باغداری در توسعه پایدار روستایی با تاکید بر کشت پسته دهستان شهرآباد، شهرستان بردسکن

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 251-272

فریبا رمضان نیا؛ سید امیر محمد علوی راده؛ ریحانه سلطانی مقدس