کلیدواژه‌ها = امنیت
بررسی تأثیرات سیاسی گردشگری

دوره 5، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 48-69

مهدی ستایش منش


تحلیل و بررسی امنیت زندگی و بزهکاری در بافت‌های ناکارآمد شهری در شهرپارس‌آباد

دوره 5، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 516-541

ثربا نصیری؛ تایماز نصیری؛ ولی نصیری


مطالعه تطبیقی تبانی در قوانین جزایی افغانستان و ایران

دوره 4، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 736-757

10.22034/gahr.2022.326171.1654

علی دریاب شاداب نظری؛ جلال الدین قیاسی


تنوع زیستی رویکردی مناسب جهت امنیت و سلامت غذایی

دوره 2، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 285-295

بهمن خسروی پور؛ آمنه انشایی نژاد


بررسی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری (مطالعه موردی: پارک بعثت منطقه 16 شهرداری تهران)

دوره 2، شماره 1، تیر 1398، صفحه 308-321

مریم بیرانوندزاده؛ یعقوب ابدالی؛ مهتاب مومنی چلکی


نقش نیروی دریایی سپاه راهبردی در تامین امنیت وراهبردهای دفاعی

دوره 2، شماره 1، تیر 1398، صفحه 432-442

مریم رضایی؛ حسین دوستی مقدم


بررسی نقش منظر شهر در برقراری امنیت شهروندان در سطح محلات شهری (مورد مطالعه: محله عباس‌آباد، سنندج)

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 526-540

ژیلا سجادی؛ بشرا ناصری؛ علی هاشمی زاده؛ هادی غلامی نورآباد


نقش سپاه در دفع وکنترل بروز تروریزم در مرزهای شرقی

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 563-575

مریم رضایی؛ حسنعلی روا؛ حسین دوستی مقدم