کلیدواژه‌ها = شهر اهواز
تعداد مقالات: 2
1. بررسی برنامه ریزی راهبردی شهر اهواز با تأکید بر رویکرد توسعه ی پایدار

دوره 1، شماره 4، بهار 1398، صفحه 24-41

حمدالله قاسمی راد؛ کوروش لطفی


2. تحلیل شاخص‌های کمی و کیفی مسکن در شهر اهواز و پیش‌بینی مسکن مورد نیاز تا افق 1400

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 850-867

سید علی علوی؛ سجاد بناری؛ محمد صمدی