کلیدواژه‌ها = رگرسیونی به روش کمترین مربعات روند تغیرات اقلیمی
تعداد مقالات: 1