کلیدواژه‌ها = کلانشهراهواز
بررسی و شناسایی چالش ها و بحران های مدیریت شهری کلانشهر اهواز

دوره 4، شماره 2، مهر 1400، صفحه 415-432

محمد بافقی زاده؛ پرویز سلیمانی مقدم؛ نجمه جهان نیا