کلیدواژه‌ها = توزیع فضایی
تحلیلی بر پراکنش فضایی مدارس در محلات منطقه 2 شهرداری اردبیل

دوره 5، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 329-351

10.22034/gahr.2023.390317.1828

محمد حسن یزدانی؛ سمیرا سعیدی زارنجی


تحلیل توزیع فضایی اعتبارات عمران روستایی، جهت اجرای طرح هادی روستاها در شهرستان بردسیر

دوره 4، شماره 2، مهر 1400، صفحه 58-81

10.22034/gahr.2021.286125.1553

امین مستعلی زاده؛ حسن افراخته؛ فرهاد عزیزپور؛ محمد حسن خامسی میبدی


تحلیل توزیع فضایی در میزان دسترسی به پارک‌های ‌شهری (نمونه موردی: شهر زنجان)

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 726-749

محسن احدنژاد؛ ابراهیم شریف زاده اقدم؛ جلال قدسی


تحلیل توزیع فضایی کاربری‌های جاذب گردشگری در مقصدهای گردشگری (مطالعه موردی: شهر زنجان)

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 479-502

سید عباس رجایی؛ حسن خدابنده لو؛ وحید عباسی فلاح