کلیدواژه‌ها = شاخص های مسکن
بررسی وضعیت شاخص‌های مسکن شهری مورد مطالعه: مناطق کلانشهر شیراز

دوره 2، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 16-28

الهه رزمجو؛ محمد قاسمی خوزانی


تحلیل تطبیقی شاخص های مسکن روستایی با استفاده از تکنیک VIKOR نمونه موردی: دهستان های شهرستان دهگلان

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 890-908

مجتبی قدیری معصوم؛ محمدرضا رضوانی؛ حامد قادرمرزی؛ افشین بهمنی