کلیدواژه‌ها = ژئوپلیتیک
تعداد مقالات: 3
2. تبیین ژئوپلیتیکی الگوی رقابتی روابط ایران و قطر

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 75-99

سعید رجبی؛ ایرج احمدزاده


3. تحلیل چند سطحی علل ژئوپلیتیکی عدم تاسیس دولت کردی در شمال عراق

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 116-130

ایرج احمد زاده؛ سعید رجبی