کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل و ارزیابی کیفیت زندگی در سکونتگاه بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: منطقه15 تهران)

دوره 3، شماره 4، بهار 1400، صفحه 93-108

مصطفی دهقانی؛ غلامرضا بیات؛ مصطفی عبدالله زاده رودپشتی؛ اسماعیل قضاتلو


6. بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تحولات نواحی شهری (مطالعه موردی: شهر دهدشت)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 19-36

بیژن رحمانی؛ سروش سنایی مقدم؛ محمد درخشان زاده؛ مهدی حسین پور