کلیدواژه‌ها = حکمروایی خوب شهری
سنجش مطلوبیت شاخص‌های حکمروایی خوب شهری نمونه موردی: شهر کرج

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 490-508

10.22034/gahr.2023.390987.1830

امیر حسینیان راد؛ حدیث موسوی؛ محمد مولائی قلیچی


ارزیابی شاخص های راهبرد توسعه شهری در چابهار

دوره 6، شماره 1، تیر 1402، صفحه 91-115

10.22034/gahr.2022.370307.1766

امید مبارکی؛ علی ولیقلی زاده؛ شکوفه صحراجو


ارزیابی حکمروایی خوب شهری در عملکرد مدیریت شهر اسلامشهر با استفاده از مدل راهبردی Swot

دوره 2، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 185-203

نعمت حسین زاده؛ یونس غفاری؛ مریم پناهی؛ پیام عمادی؛ غلامرضا بیات


بررسی عملکرد مدیریت شهری گرگان با رویکرد حکمروایی خوب شهری

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 139-153

فرحناز اکبرزاده؛ حسین موسی زاده؛ مهدی خداداد؛ حسن موسی زاده