کلیدواژه‌ها = گردشگری
نقش اقتصاد گردشگری در توسعه پایدار (شهرستان سرعین)

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 278-297

10.22034/gahr.2023.416068.1942

هاتف حاضری؛ بهروز نظافت تکله


آموزش برای توسعه گردشگری پایدار با تأکید بر آموزش مجازی

دوره 5، شماره 3، دی 1401، صفحه 44-52

خدیجه سلیمانی؛ مهدی عامریون؛ زیبا سلیمانی


گردشگری هنری به مثابه رهیافتی نوین در جذب گردشگران

دوره 5، شماره 2، مهر 1401، صفحه 120-134

لطفعلی کوزه گر کالجی؛ علی نوروزی


بررسی صنعت گردشگری درکشورهای درحال توسعه (نمونه موردی مغولستان)

دوره 5، شماره 1، تیر 1401، صفحه 360-368

کبری طاهری؛ آناهیتا حسینی؛ امیر امیری


ارزیابی ظرفیت ها و توانمندی‌های گردشگری بندر دلوار

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 144-155

مرضیه خلیفه؛ بهناز بابایی مراد


ارزیابی اثرات گردشگری بر توسعه اقتصاد شهری (نمونه مورد مطالعاتی: شهر اردبیل)

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 542-556

رسول قربانی؛ شهرام سلامتی گبلو؛ لیلا مهاجری؛ حجت ارژنگی


توسعه گردشگری مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی

دوره 2، شماره 3، دی 1398، صفحه 476-487

لیلا کارپیشه


مطالعه عوامل موثر بر انتخاب تورهای زیارتی

دوره 2، ,ویژه نامه زمستان 2020، دی 1398، صفحه 49-55

زهرا راجی؛ حمیدرضا نادری راد


گردشگری و آسایش اقلیمی با تاکید بر برنامه‌ریزی و مدیریت شهرهای ساحلی مطالعه موردی: شهر نور

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 223-239

علی یحیی پور؛ رضا سارلی؛ فاطمه سوری؛ مهدی خداداد


بررسی وارزیابی ظرفیت بردمناطق گردشگری دشت سیستان

دوره 1، ویژه نامه زمستان2019، دی 1397، صفحه 1-12

حسین دوستی مقدم؛ سیروس قنبری


بررسی نقش مجتمع های خدماتی - رفاهی در توسعه گردشگری

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 935-951

مریم رضایی؛ حمیدرضا رخشانی نسب؛ حسین دوستی مقدم؛ فریده اربابی؛ ملیحه دوستی مقدم


واکاوی چالش‌های توسعه گردشگری در استان کهگلویه و بویر احمد

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 82-100

محمد درخشان زاده؛ بیژن دادرس