کلیدواژه‌ها = گردشگری
آموزش برای توسعه گردشگری پایدار با تأکید بر آموزش مجازی

دوره 5، شماره 3، دی 1401، صفحه 44-52

خدیجه سلیمانی؛ مهدی عامریون؛ زیبا سلیمانی


گردشگری هنری به مثابه رهیافتی نوین در جذب گردشگران

دوره 5، شماره 2، مهر 1401، صفحه 120-134

لطفعلی کوزه گر کالجی؛ علی نوروزی


بررسی صنعت گردشگری درکشورهای درحال توسعه (نمونه موردی مغولستان)

دوره 5، شماره 1، تیر 1401، صفحه 360-368

کبری طاهری؛ آناهیتا حسینی؛ امیر امیری


ارزیابی ظرفیت ها و توانمندی‌های گردشگری بندر دلوار

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 144-155

مرضیه خلیفه؛ بهناز بابایی مراد


ارزیابی اثرات گردشگری بر توسعه اقتصاد شهری (نمونه مورد مطالعاتی: شهر اردبیل)

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 542-556

رسول قربانی؛ شهرام سلامتی گبلو؛ لیلا مهاجری؛ حجت ارژنگی


توسعه گردشگری مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی

دوره 2، شماره 3، دی 1398، صفحه 476-487

لیلا کارپیشه


مطالعه عوامل موثر بر انتخاب تورهای زیارتی

دوره 2، ,ویژه نامه زمستان 2020، دی 1398، صفحه 49-55

زهرا راجی؛ حمیدرضا نادری راد


گردشگری و آسایش اقلیمی با تاکید بر برنامه‌ریزی و مدیریت شهرهای ساحلی مطالعه موردی: شهر نور

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 223-239

علی یحیی پور؛ رضا سارلی؛ فاطمه سوری؛ مهدی خداداد


بررسی وارزیابی ظرفیت بردمناطق گردشگری دشت سیستان

دوره 1، ویژه نامه زمستان2019، دی 1397، صفحه 1-12

حسین دوستی مقدم؛ سیروس قنبری


بررسی نقش مجتمع های خدماتی - رفاهی در توسعه گردشگری

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 935-951

مریم رضایی؛ حمیدرضا رخشانی نسب؛ حسین دوستی مقدم؛ فریده اربابی؛ ملیحه دوستی مقدم


واکاوی چالش‌های توسعه گردشگری در استان کهگلویه و بویر احمد

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 82-100

محمد درخشان زاده؛ بیژن دادرس


تحلیل نقش گردشگری در توسعه اقتصادی شهر تبریز

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 335-352

مهدی کروبی؛ جعفر بهاری؛ شهلا بهاری؛ حامد بهاری؛ سمیرا محمدی


تحلیل نقش امامزاده شاهچراغ در توسعه اقتصادی جامعه بومی با استفاده از مدل Swot

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 790-805

مهدی کروبی؛ جعفر بهاری؛ شهلا بهاری؛ حامد بهاری؛ سمیرا محمدی؛ مرجان بذله


بررسی نقش متقابل مدیریت و گردشگری برتوسعه حمل ونقل شهر(نمونه موردی: شهر زاهدان)

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 1159-1177

مریم رضایی؛ حسین یغفوری؛ حسین دوستی مقدم؛ ملیحه دوستی مقدم


بررسی و ارزیابی قابلیت‌ها و تنگناهای توسعه‌ی گردشگری روستایی( مطالعه موردی: شهرستان خاش)

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 1178-1202

مریم رضایی؛ سیروس قنبری؛ حسین دوستی مقدم؛ زیبده پویش؛ ملیحه دوستی مقدم


تحلیل نقش اماکن مذهبی در جذب گردشگر

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 464-478

مهدی کروبی؛ جعفر بهاری؛ سمیرا محمدی؛ مرجان بذله؛ شهلا بهاری