موضوعات = جغرافیای طبیعی
برآورد میزان فرسایش و رسوب با استفاده از مدل‌های EPM و MPSIAC مطالعه موردی: حوضه آبخیز تاجیار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22034/gahr.2023.404226.1901

موسی عابدینی؛ مرتضی قراچورلو؛ ابوذر صادقی


بررسی خطر وقوع سیلاب شهرستان مشکین‌شهر با استفاده از مدل‌های WMS و HEC-RAS

دوره 6، شماره 3، دی 1402، صفحه 373-401

10.22034/gahr.2023.412718.1929

موسی عابدینی؛ نسرین شاهمحمدی؛ امیر حسام پاسبان


رسوب‌شناسی نهشته‌های بادی دشت سیستان (شرق شهرستان زهک) و تعیین شدت فرسایش بادی

دوره 6، شماره 3، دی 1402، صفحه 566-579

10.22034/gahr.2023.399609.1885

مهدی جدیدالاسلامی قلعه نو؛ فریبا اسفندیاری دارآباد؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ موسی عابدینی؛ رئوف مصطفی‌زاده


نقش اقتصاد گردشگری در توسعه پایدار (شهرستان سرعین)

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 278-297

10.22034/gahr.2023.416068.1942

هاتف حاضری؛ بهروز نظافت تکله


ارزیابی مخاطرات نهشته‌های بادی دشت سیستان و تأثیر آن بر مخازن حیاتی چاه‌نیمه زابل

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 610-627

10.22034/gahr.2023.392582.1841

مهدی جدیدالاسلامی قلعه نو؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ موسی عابدینی؛ رئوف مصطفی‌زاده


بررسی توانمندی‌های ژئوتوریسمی ژئوسایت‌ها با استفاده از روش کامنسکو. مطالعه موردی:ژئوسایت‌های شهرستان بوکان

دوره 6، شماره 1، تیر 1402، صفحه 242-259

10.22034/gahr.2023.400655.1890

سید اسدالله حجازی؛ عادل رسولی؛ طاها ایمان زاده؛ سید عبدالسلام حیدری


آشکارسازی تغییرات اقلیم با استفاده از شاخصهای حدی بارش (مطالعه موردی: شهرستان نجف آباد، استان اصفهان)

دوره 6، شماره 1، تیر 1402، صفحه 379-400

10.22034/gahr.2023.379092.1787

اسماعیل اسدی؛ عباس نصیران؛ حجت الله خدری غریب وند؛ صالح کهیانی