موضوعات = گردشگری
برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری پزشکی شهر اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/gahr.2024.434769.2025

منصور رحمتی؛ لیلا ریسی


بررسی تأثیرات سیاسی گردشگری

دوره 5، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 48-69

مهدی ستایش منش


واکاوی زیرساخت‌ها توسعه گردشگری در استان کردستان

دوره 5، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 706-714

10.22034/gahr.2023.387033.1821

چنور محمدی؛ اسماعیل جهانی دولت‌آباد


بررسی تاثیر شاخص های گردشگری براقتصاد شهری و منطقه ای (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 5، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 742-759

10.22034/gahr.2023.392962.1843

عبدالرحیم هاشمی؛ مریم جامی اودولو؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی