ورود به سامانه

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

لطفا در هنگام ارسال مقاله دقت فرمایید ترتیب مشخصات نویسندگان به شرح زیر نوشته شده باشد

ذکر دانشگاه/دانشکده/گروه/شهر/کشور/ایمیل

حتما در فهرست مقالات باید به یک مقاله از مجله جغرافیا و روابط انسانی ارجاع داده شده باشد. در غیر این صورت مقاله جهت اصلاح بازگردانده می شود.

ورود به سامانه