دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1397 
3. بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تحولات نواحی شهری (مطالعه موردی: شهر دهدشت)

صفحه 19-36

بیژن رحمانی؛ سروش سنایی مقدم؛ محمد درخشان زاده؛ مهدی حسین پور


9. بررسی عملکرد مدیریت شهری گرگان با رویکرد حکمروایی خوب شهری

صفحه 139-153

فرحناز اکبرزاده؛ حسین موسی زاده؛ مهدی خداداد؛ حسن موسی زاده


13. تحلیل وضعیت توسعه یاقتگی دهستان های شهرستان سروآباد

صفحه 194-204

سعدی صالحی؛ پرستو لطفی؛ لقمان رحیمیان؛ حنا درویشی


18. بررسی جایگاه شهر جهانی در مدیریت شهری کلانشهر تبریز

صفحه 273-293

سجاد فلاح پور؛ اکبر حسین پور؛ رضا آزاد مرد


19. سنجش وضعیت توسعه یافتگی دهستان های شهرستان سقز با مدل HDI

صفحه 294-304

سعدی صالحی؛ هیوا قاسمی پور؛ سید میدیا لطیفی


22. تحلیل نقش گردشگری در توسعه اقتصادی شهر تبریز

صفحه 335-352

مهدی کروبی؛ جعفر بهاری؛ شهلا بهاری؛ حامد بهاری؛ سمیرا محمدی


31. تبیین معیارهای درونگرایی در شهرهای اسلامی

صفحه 496-514

ابوالفضل مشکینی؛ مرضیه خیرخواه؛ رضا شعیان زاده نمینی


41. تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد شغلی کارکنان در صنعت هتلداری (مطالعه موردی : هتل های 5 ستاره شهر شیراز)

صفحه 660-671

مهدی کروبی؛ جعفر بهاری؛ شهلا بهاری؛ حامد بهاری؛ سمیرا محمدی؛ مرجان بذله


49. تحلیل نقش امامزاده شاهچراغ در توسعه اقتصادی جامعه بومی با استفاده از مدل Swot

صفحه 790-805

مهدی کروبی؛ جعفر بهاری؛ شهلا بهاری؛ حامد بهاری؛ سمیرا محمدی؛ مرجان بذله


60. نقش کار تیمی در توانمندسازی اعضای سازمان های مردم نهاد

صفحه 968-988

محدثه ملک پور؛ رامبد باران دوست؛ احمد اصلی زاده


67. ارزیابی تلفیق تصاویر فراطیفی و تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا

صفحه 1091-1109

علی اصغر تراهی؛ سید محمد توکلی صبور؛ سامان جواهری


69. پهنه بندی خطر سیلاب شهری در منطقۀ 9 شهرداری مشهد

صفحه 1140-1158

وحید هزاره؛ سیدمحمد باخرزی قزالحصار


71. بررسی نقش متقابل مدیریت و گردشگری برتوسعه حمل ونقل شهر(نمونه موردی: شهر زاهدان)

صفحه 1159-1177

مریم رضایی؛ حسین یغفوری؛ حسین دوستی مقدم؛ ملیحه دوستی مقدم


72. بررسی و ارزیابی قابلیت‌ها و تنگناهای توسعه‌ی گردشگری روستایی( مطالعه موردی: شهرستان خاش)

صفحه 1178-1202

مریم رضایی؛ سیروس قنبری؛ حسین دوستی مقدم؛ زیبده پویش؛ ملیحه دوستی مقدم