دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1397 
بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تحولات نواحی شهری (مطالعه موردی: شهر دهدشت)

صفحه 19-36

بیژن رحمانی؛ سروش سنایی مقدم؛ محمد درخشان زاده؛ مهدی حسین پور


بررسی عملکرد مدیریت شهری گرگان با رویکرد حکمروایی خوب شهری

صفحه 139-153

فرحناز اکبرزاده؛ حسین موسی زاده؛ مهدی خداداد؛ حسن موسی زاده


تحلیل وضعیت توسعه یاقتگی دهستان های شهرستان سروآباد

صفحه 194-204

سعدی صالحی؛ پرستو لطفی؛ لقمان رحیمیان؛ حنا درویشی


بررسی جایگاه شهر جهانی در مدیریت شهری کلانشهر تبریز

صفحه 273-293

سجاد فلاح پور؛ اکبر حسین پور؛ رضا آزاد مرد


تحلیل نقش گردشگری در توسعه اقتصادی شهر تبریز

صفحه 335-352

مهدی کروبی؛ جعفر بهاری؛ شهلا بهاری؛ حامد بهاری؛ سمیرا محمدی


تبیین معیارهای درونگرایی در شهرهای اسلامی

صفحه 496-514

ابوالفضل مشکینی؛ مرضیه خیرخواه؛ رضا شعیان زاده نمینی


تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد شغلی کارکنان در صنعت هتلداری (مطالعه موردی : هتل های 5 ستاره شهر شیراز)

صفحه 660-671

مهدی کروبی؛ جعفر بهاری؛ شهلا بهاری؛ حامد بهاری؛ سمیرا محمدی؛ مرجان بذله


تحلیل نقش امامزاده شاهچراغ در توسعه اقتصادی جامعه بومی با استفاده از مدل Swot

صفحه 790-805

مهدی کروبی؛ جعفر بهاری؛ شهلا بهاری؛ حامد بهاری؛ سمیرا محمدی؛ مرجان بذله


نقش کار تیمی در توانمندسازی اعضای سازمان های مردم نهاد

صفحه 968-988

محدثه ملک پور؛ رامبد باران دوست؛ احمد اصلی زاده


ارزیابی تلفیق تصاویر فراطیفی و تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا

صفحه 1091-1109

علی اصغر تراهی؛ سید محمد توکلی صبور؛ سامان جواهری


بررسی نقش متقابل مدیریت و گردشگری برتوسعه حمل ونقل شهر(نمونه موردی: شهر زاهدان)

صفحه 1159-1177

مریم رضایی؛ حسین یغفوری؛ حسین دوستی مقدم؛ ملیحه دوستی مقدم


بررسی و ارزیابی قابلیت‌ها و تنگناهای توسعه‌ی گردشگری روستایی( مطالعه موردی: شهرستان خاش)

صفحه 1178-1202

مریم رضایی؛ سیروس قنبری؛ حسین دوستی مقدم؛ زیبده پویش؛ ملیحه دوستی مقدم