تحلیلی بر"شهر دوستدار کودک"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دبیر اموزش و پروش

چکیده

برای اولین بار در تاریخ، اکثر جمعیت کره زمین در مراکز شهری زندگی می‌کنند. از 7.6 میلیارد جمعیت فعلی کره زمین، تقریبا یک سوم شهرنشینان را کودکان تشکیل می‌دهند. تخمین زده می‌شود که تا سال 2050، تقریبا 70 درصد از کودکان جهان ساکن مناطق شهری خواهند بود.
به گزارش یونیسف؛ امروزه میلیون‌ها نفر از کودکان شهری در فقر شدید و محیط‌های پرخطر برای زندگی به سر می برند. در این راستا برنامه‌ریزان شهری و اجتماعی و نهادهای مسئول باید در رأس تصمیم‌گیری‌های خود به کودکان توجه کنند. میلیون کودک در شهرها از خدمات اجتماعیِ اساسی نظیر؛ آموزش و بهداشت محروم‌اند. این کودکان مستحق زندگی در محیط ایمن هستند و به کسانی احتیاج دارند تا آنها را از استثمار و سوء استفاده ها محافظت کند.
مفهوم «شهر دوستدار کودک» به طور کل به این معنی است که دولت‌مردان چگونه این شهرها را بر اساس علایق بچه‌ها اداره می‌کنند و نیز به شهرهایی گفته می شود که در آن، حقوق اساسی کودکان مثل سلامت، حمل و نقل، آموزش و فرهنگ رعایت می شود. بر این اساس، کودکان به عنوان شهروندانی تعریف شده‌اند که حقوقی دارند و حق دارند نظراتشان را ابراز کنند. شهر دوستدار کودک تنها یک شهر خوب برای کودک نیست؛ بلکه شهری است که به وسیله کودکان ساخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the "Child Friendly City"

نویسندگان [English]

 • mostafa khazaee 1
 • sara khazaee 2
1 lecturer of university
2 teacher
چکیده [English]

Abstract
For the first time in thoroughly history, the majority of the world's population lives in urban centers. From the 7.6 billion people on Earth, almost one-third of the population is children. It is estimated that until 2050, approximately 70 percent of the world's children will be in urban areas. According to UNICEF study, millions of children are living in extreme poverty and urban environments have hazardous to life, In this regard, urban planners and responsible authorities should consider children at the forefront of their decisions. Millions of children in cities are deprived of basic social services such as education and health. These children deserve to live in a safe environment and need those who protect them from exploitation and abuse. Generally, the concept of "child-friendly city" means how government's administrated these cities based on interests of the children, as well as cities where respected to children's basic rights such as health, transportation, education and culture. According these matters, children are defined as citizens who have rights to express their views and needs. A child-friendly city is not only a good city for children; it is a child-made city.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: City
 • Child Friendly City
 • Urban Space
 1. اسماعیل‌زاده کواکی، علی (1390) بررسی و تحلیل شاخص‌های شهر دوستدار کودک، مطالعه موردی قوچان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، زابل، دانشگاه زابل.
 2. ایزدپناه، آیدا (۱۳۸۳) کودک، بازی و شهر؛ فرایند و اصول معیارهای برنامه‌ریزی و طراحی فضاهای بازی کودکان، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور، تهران.
 3. آقا لطیفی، آزاده (۱۳۸۷) مناسب‌سازی محیط برای خلاقیت کودکان، کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، پژوهشکده علوم خلاقیت شناسی، تهران.
 4. پورجعفر، محمدرضا، انصاری، مجتبی، محمودی نژاد، هادی و علیزاده، امین (۱۳۸۹) بررسی تحلیلی چگونگی برانگیزش آفرینش گری کودکان در طراحی فضاها و محوطه‌های شهری با تأکید بر رابطه خلاقیت و طراحی کالبدی فضاهای بازی کودکان، فصلنامه مدیریت شهری، شماره ۲۵.
 5. داگلاس، جو (1374) مشکلات رفتاری در کودکان، ترجمه : جمال فر، سیاوش، نشر مرکز ،تهران.
 6. دریکسل، دیوید (۱۳۸۷) ایجاد شهرهای بهتر با کودکان و نوجوانان، مترجمان توکلی، مهرنوش؛ سعیدی رضوانی، نوید، نشر دیباچه، تهران.
 7. رستگار، امیر (۱۳۸۷) راهنمای طراحی شهری دوستدار کودک، نمونه موردی ارتقا کیفیت بسترهای فضایی واحدهای همسایگی تا مدارس. پایان­نامه رشته طراحی شهری . دانشگاه شهید بهشتی
 8. شعاری نژاد، علی‌اکبر (1385) روان‌شناسی رشد، تهران: نشر اطلاعات، چاپ نوزدهم.
 9. شیعه، اسماعیل (۱۳۸۵) آماده‌سازی شهر برای کودکان، چاپ اول، موسسه نشر شهر، تهران.

10. شیعه، اسماعیل (۱۳۸۶) نقش دهی صنعتی به شهرهای ایران. فصلنامه بین‌المللی علوم فنی و مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره ۵.

11. غفوری، عطیه، (۱۳۸۷) منظر کودکانه، اصول و مبانی طراحی منظر برای کودکان،پایان‌نامه رشته طراحی شهری. دانشگاه شهید بهشتی

12. فرح پور، احمد و بختیاری، هیوا (1388) باغ کودک هزاره سوم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد منظر، دانشگاه شهید بهشتی.

13. فرهنگ مظفر؛ سید باقر حسینی؛ محمدباقری؛ حمیدرضا عظمتی (1386) نقش فضاهای باز محله در رشد و خلاقیت کودکان، مجله باغ نظر. دوره 4، شماره 8.

14. کیانی، اکبر و اسماعیل‌زاده، علی (۱۳۹۱) تحلیل و برنامه‌ریزی شهر دوستدار کودک (CFC) از دیدگاه کودکان مطالعه موردی: قوچان، مجله باغ نظر، سال نهم، شمار 20 .

15. نامجور، رضا (1394) طراحی شهر دوستدار کودک با تأکید بر پرورش خلاقیت کودکان، مطالعه موردی: محله گلسار رشت، پایان‌نامه گروه شهرسازی گرایش طراحی شهری، دانشگاه گیلان.

16. نصیری نسب، مامک (۱۳۸۶) تدوین معیارهای طراحی فضای شهری مطلوب برای کودکان (نمونه موردی شهر بم)، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.

 

17. Dryksl, D. (2007). Creating Better Cities with Children and Adolescents. Translation to Farsi by Tavakoli, M. & Rezvani, N. S. Tehran: Depeche Press.

18. Riggio, E. (2002). Child friendly cities. Good governance in the best interests of the child.

19. UNICEF, (2008) the state of the world’s children.

20. UNICEF, (2002). Poverty and exclusion among urban children, UNICEF innocent research Centre, Florence forthcoming. P. 24.