نویسنده = امیر حسام پاسبان
بررسی خطر وقوع سیلاب شهرستان مشکین‌شهر با استفاده از مدل‌های WMS و HEC-RAS

دوره 6، شماره 3، دی 1402، صفحه 373-401

10.22034/gahr.2023.412718.1929

موسی عابدینی؛ نسرین شاهمحمدی؛ امیر حسام پاسبان


ارزیابی و تهیه نقشه کاربری اراضی حوضه آبخیز نیرچای با استفاده از روش شیءگرا

دوره 5، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 318-328

10.22034/gahr.2023.393602.1849

موسی عابدینی؛ امیرحسام پاسبان؛ بهروز نظافت تکله