فرایند پذیرش مقالات

فرایند ارسال مقاله به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه است. فرایند کاری داوری از طریق انتخاب 2 داور است که مقالات بدون نام و مشحصات برای داور ارسال می شوند. توصبه می شود که یک داور پیشنهادی معرفی گردد که به فرایند کار داوری کمک خواهد کرد. ممکن است این داور برای داوری مقاله انتخاب شود.

 

برای تامین هزینه های مجله در صورت پذیرش مقاله مبلغ 300000 هزار تومان باید پرداخت نمایید.

اطلاعات حساب

بانک سپه

شماره حساب 1169300770404

شماره کارت 5892101062996968

به نام آئیژ عزمی

ایمیل جهت ارسال فیش واریزی

journalofgahr@hotmail.com

شماره تلفن جهت ارسال فیش از طریق ایمیل، تلگرام، سروش، واتس اپ، بله، روبیکا و ایتا و ایمو و آی گپ و گپ

09378840955