اخبار و اعلانات

دریافت شماره شاپا

شماره شاپای نشریه دریافت شد   3851-2645

مطالعه بیشتر

مجوز انتشار مجله

مجله جغرافیا و روابط انسانی بر اساس مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 82493 در تاریخ 25/4/1397 فعالیت می کند.  

مطالعه بیشتر

هزینه چاپ مقاله

مبلغ پنجاه هزار تومان بابت تامین بخشی از هزینه های جاری مجله بعد از پذیرش مقاله دریافت می گردد.

مطالعه بیشتر

امتیار مجله

لطفا دقت کنید این مجله دارای امتیاز برای ارتقا اساتید، جذب هیات علمی و مصاحبه دکتری و استخدامی است این مجله دارای اعتبار علمی پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیست

مطالعه بیشتر

فراخوان ارسال مقاله

این مجله برای شماره اول خود در تابستان 1397 مقاله می پذیرد. مجله با توجه به فرصت زمانی محدودی که برای چاپ در اختیار دارد، با هماهنگی با برخی داوران تلاش خواهد کرد که فرایند داوری را کوتاه کرده و شماره اول را در کوتاه ترین زمان ممکن به چاپ برساند. 

مطالعه بیشتر