پرسش‌های متداول

آیا مجله درجه علمی پژوهشی از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری دارد؟

خیر

آیا مجله امکان استفاده از مقالات را به پژوهشگران و علاقه مندان می دهد؟

پاسخ بلی است مشروط بر آنکه منبع مقاله و مجله ذکر شود

آیا نشریه حق کپی رایت را به مولفان بدون محدودیت می دهد؟

خیر

آیا برای ارسال مقاله هزینه ای پرداخت می شود؟

خیر برای ارسال مقاله هزینه ای دریافت نمی شود اما بعد از پذیرش مبلغ 400000هزار تومان با کد doi دریافت می شود.

آیا مجله سیاست خاصی برای نویسندگان کشورهای فقیر و در حال توسعه(غیر از ایران) دارد؟

بلی. مقالات این گونه نویسندگان رایگان منتشر می شوند.