آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 18 روز
متوسط زمان داوری 5 روز
متوسط زمان پذیرش 36 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 18 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 47 روز
درصد پذیرش 48 %

مقالات این مجله تماما قبل از فرایند چاپ مورد بررسی نرم افزار مشابهت یاب  سمیم نور قرار می گیرد. معیار مورد پذیرش نشریه کمتر از 30% است. نویسندگان می توانند خود به صورت مجزا مقاله خود را به سامانه سمیم نور ارسال کرده و گزارش میزان مشابهت را همراه با مقاله خودارسال کنند. این امر سبب می گردد که فرایند بررسی مقاله سرعت بیشتری یابد. در غیر این صورت خود نشریه اقدام به بررسی مشابهت کرده و در صورت بالابودن مشابهت آن، مقاله رد خواهد شد.

 در صورت پذیرش مقاله مبلغ 300000 هزار تومان دریافت می گردد.

این مجله در پایگاه استنادی جهان اسلام isc نمایه شده و دارای چارک q3 می باشد.

جغرافیا و روابط انسانی به دسترسی آزاد برای کارهای دانشگاهی وفادار است ، به هر کاربر اجازه می دهد متن های کامل مقالات خود را بخواند ، بارگیری کند ، کپی کند ، توزیع کند ، چاپ کند ، جستجو کند یا پیوند دهد و از آنها برای اهداف قانونی دیگر استفاده کند. دسترسی به کلیه مقالات منتشر شده در این ژورنال بلافاصله از تاریخ انتشار آزاد است. ما برای بارگیری مقالات برای استفاده علمی خود از هیچ خواننده ای هزینه ای دریافت نمی کنیم.

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، مهر 1402 

بررسی شاخص محرومیت نسبی (IRSD) شهرهای استان لرستان

صفحه 257-277

10.22034/gahr.2023.385152.1813

امیر حسینیان راد؛ علی نادر دهقانی الوار؛ مریم بیرانوندزاده


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان