این مجله علمی تخصصی است

مقالات این مجله تماما قبل از فرایند چاپ مورد بررسی نرم افزارهای مشابهت یاب قرار می گیرد. مسائلی همچون سرقت علمی از هر نوع پیگیری خواهد شد. 

 در صورت پذیرش مقاله مبلغ 100هزار تومان بابت چاپ مقاله و در صورت تمایل به دریافت کد doi مجموعا مبلغ 140 هزار تومان دریافت می گردد

جغرافیا و روابط انسانی به دسترسی آزاد برای کارهای دانشگاهی وفادار است ، به هر کاربر اجازه می دهد متن های کامل مقالات خود را بخواند ، بارگیری کند ، کپی کند ، توزیع کند ، چاپ کند ، جستجو کند یا پیوند دهد و از آنها برای اهداف قانونی دیگر استفاده کند. دسترسی به کلیه مقالات منتشر شده در این ژورنال بلافاصله از تاریخ انتشار آزاد است. ما برای بارگیری مقالات برای استفاده علمی خود از هیچ خواننده ای هزینه ای دریافت نمی کنیم.

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، مهر 1401 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان