نویسنده = حسن حسنی مقدم
ارزیابی تأثیر اندازه کرنل فیلتر Majority در افزایش صحت طبقه‌بندی تصاویر سنجش‌ازدوری

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 806-817

پرویز ضیائیان فیروزآبادی؛ حسن حسنی مقدم


افزایش صحت استخراج اطلاعات از داده‌های سنجنده OLI با استفاده از روش FFT-IHS

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 64-79

حسن حسنی مقدم؛ علی اصغر تراهی