کلیدواژه‌ها = گوگل ارث انجین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل فضایی مکانی تغییرات کاربری اراضی (نمونه موردی:شهرستان آذرشهر)

دوره 3، شماره 4، بهار 1400، صفحه 183-200

مجتبی دنیائی داریان؛ وحید ریاحی