مدیریت شبانه شهری؛ الگویی جدید در راستای حکمروایی خوب شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 21

چکیده

چکیده
از زمان شکل‌گیری بلدیه بعنوان اصلی‌ترین نهاد متولی مدیریت شهری در ایران که بیش از صد سال از تاریخ شکل‌گیری آن می‌گذرد، همواره تامین نیازهای خدماتی و پاسخگویی بهینه به نیازهای شهروندان در هنگام شب، در قالب نقش و جایگاه‌های مختلفی تحت عناوین(عسس، گزمه، داروغه، شبگرد و....) مدیریت ‌شبانه شهری، مطرح بوده است.
در طول دو دهه گذشته در حوزه مدیریت شهری، بازیگری جدید با نام (شهردار شب) به میان آمده است و در بیش از 40 شهر دنیا، شهرداران شب یا افرادی که مسئولیت مدیریت شبانه را بر عهده ‌دارند، تعیین ‌شده‌اند. این پژوهش به‌طور خلاصه نتایج یک مطالعه کیفی را نشان می‌دهد که اطلاعاتی در مورد ریشه‌ها، روند ترویج، ماهیت و قلمرو این نقش و پراکندگی جغرافیایی جایگاه شهردار شب را در قالب مدیریت شبانه شهری و در مقیاس جهانی جمع‌آوری کرده است. داده‌ها نشان می‌دهد که اگرچه شهرها از نظر زیرساختی و مقررات تفاوت زیادی دارند، اما به نظر می‌رسد در مورد نیاز به ساختارهای دائمی و پایدار مدیریت شبانه، اجماع فزاینده‌ای وجود دارد. درواقع هدف این تحقیق، بررسی نقش و جایگاه شهردار شب در راستای مدیریت بهینه شهری در شهرهای مختلف جهان است. روش انجام این پژوهش به‌صورت توصیفی – تحلیلی است، بدین گونه که با بررسی متون و اسناد مربوط به مدیریت شبانه شهر در دنیا، تلاش شده است که این مفهوم و مشتقات آن در قالب یک نوشتار علمی به مخاطبان ارائه شود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که این پدیده جدید در مدیریت شهری در حال اصلاح نواقص عملکردی و آرمانی خود است و به‌طور حتم در آینده به‌عنوان یک امر کاملاً ضروری مورد پذیرش اکثر شهرهای دنیا خواهد شد.
کلیدواژه‌ها : مدیریت شبانه شهر، زندگی شبانه، شهردار شب.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

nocturnal urban management; A new pattern for good urban governance

نویسندگان [English]

 • mostafa khazaee 1
 • mostafa bigi 2
1 lecturer of university
2 Cultural and Social Deputy of District 21 Municipality
چکیده [English]

Since the formation of Baladieh as the main institution in charge of urban management in Iran, which is more than one hundred years since its formation, always providing service needs and optimal response to the needs of citizens at night, in the form of role and position Various topics have been proposed under the headings. Nocturnal urban management. Over the past two decades in the field of urban management, a new actor has emerged called (Night Mayor) and in more than 40 cities around the world, night mayors or people in charge of night management have been appointed. This study summarizes the results of a qualitative study that collected information about the origins, promotion process, nature and scope of this role and the geographical distribution of the position of night mayor in the form of urban night management on a global scale. The data show that although cities are very different in terms of infrastructure and regulations, there seems to be a growing consensus on the need for permanent and sustainable nocturnal management structures. In fact, the purpose of this study is to investigate the role and position of the mayor of the night in terms of optimal urban management in different cities around the world. The method of this research is descriptive-analytical, so that by examining the texts and documents related to nocturnal City Management city management in the world, an attempt has been made to present this concept and its derivatives in the form of a scientific article to the audience. The results of this study show that this new phenomenon in urban management is correcting its functional and ideal shortcomings and will surely be accepted by most cities in the world as a very necessary matter in the future.
Keywords: nocturnal City Management, Night Life, Night Mayor.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: nocturnal City Management
 • Night Life
 • Night Mayor
 1. Abadsidis, S (2019) NYC is expecting 6 million visitors for the 50th anniversary of the Stonewall Uprisings, May 2019. Available at: http://www.gaynrd.com/nyc-expecting/ (accessed 1 August 2019).

 

 1. Aghina, B and Gwiazdzinski, L (1999) Les territoires de l’ombre: penser la ville, penser la nuit. Revue Aménagement ET Nature 133: 105-108.

 

 1. Bianchini, F (1995) Night Cultures, Night-Time Economies. Planning Practice & Research 10(2):121-126.

 

 1. Bonfiglioli, S (1997) Les politiques des temps urbains en Italie. Les Annales de La Recherche Urbaine 77: 22-29.

 

 1. Boulin, J-Y and Mückenberger, U (1999) Times in the City and Quality of Life, BEST European Studies on Time, Vol 1.

 

 1. Broadgate (2019) What to see at Pride London 2019. June 2019. Available at: https://www.broadgate.co.uk/event/what-to-see-at-pride-london-2019 (accessed 1 August 2019).

 

 1. Broer, J, van der West, R and Flight, S (2018) Evaluatie Pilot Gastvrij en Veilig Rembrandt- en Thorbeckeplein. Report, Gemeente Amsterdam: Directie Openbare Orde en Veiligheid.

 

 1. Campkin, B and Marshall, L (2017) LGBT+ Cultural Infrastructure in London: Night Venues 2006-present. July 2017. Available at:  files/LGBTQ_cultural_infrastructure_in_London_nightlife_venues_2006_to_the_pres ent.pdf (accessed 23 July 2019).

 

 1. City of New York (2019) About the Office of Nightlife. Mayor’s Office of Media and Entertainment. Available at: https://www1.nyc.gov/site/mome/nightlife/nightlife.page (accessed 23 July 2019).

 

 1. City of Toronto (2018) Night-time Economy: Stakeholder Consultation Results and Next Steps. Report from the General Manager, Economic Development and Culture. Available at: http://app.toronto.ca/tmmis/viewAgendaItemHistory.do?item=2018.ED28.5 (accessed 10 January 2019).

 

 1. Colaboratorio (2014) Night Manifesto: Seeking Citizenship 24H. Available at: https://issuu.com/invisiveisproducoes/docs/manifesto-19_digital/192 (accessed 10 October 2018).

 

 1. Comedia Consultancy (1991) Out of Hours: A Study of Economic, Social and Cultural Life in Twelve Town Centers in the UK. London: Comedia.

 

 1. Delgadillo, N (2017) The Rise of the ‘Night Mayor’ in America. Governing, 11 August 2017. Available at: https://www.governing.com/topics/urban/gov-night-mayor-economyamerica. html (accessed 10 September 2018).

 

 1. Digaetano, A, & Strom, E (2003). Comparative Urban Governance: An Integrated Approach. Urban Affairs Review, 38(3), 356-395.

 

 1. Eldridge, A and Roberts, M (2008) A comfortable night out? Alcohol, drunkenness and inclusive town centres. Area. 40 (3), pp. 365-374.

 

 1. Evans, G (2009). Creative Cities, Creative Spaces and Urban Policy. Urban Studies 46, 1003– 1040.

 

 1. Florida, R (2002) The Rise of the Creative Class and how it is transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York: Basic Books.

 

 1. Glaeser, E (2004) Review of Richard Florida’s “The Rise of the Creative Class.” Available at: https://scholar.harvard.edu/files/glaeser/files/book_review_of_richard_floridas_the_rise_ of_the_creative_class.pdf (Accessed 15 July 2019).

 

 1. Goldhammer, K (2019) Clubkultur Berlin 2019: Standortstudie zur Situation der Berliner Clublandschaft. Report, Goldmedia GmbH Strategy Consulting, Berlin.

 

 1. Greater Manchester Combined Authority (2018) Panel to support Greater Manchester’s night-time economy adviser unveiled. 14 December. Available at https://www.greatermanchesterca.
 2. gov.uk/news/panel-to-support-greater-manchester-s-night-time-economy-adviserunveiled/ (accessed 1 August 2019).

 

 1. Gwiazdzinski, L (2018) The many facets of the urban night time. Cities and Lighting, n7, July 2018. Available at: https://www.luciassociation.org/magazine/Cities-Lighting-007/ (accessed 15 July 2019).

 

 1. Hadfield P, Lister S and Traynor P (2009) ‘This town’s a different town today’: Policing and regulating the night-time economy. Criminology and Criminal Justice 9(4): 465 - 485.

 

 1. Hadfield, P (2015) The night-time city. Four modes of exclusion: Reflections on the Urban Studies special collection. Urban Studies 52: 606 - 616.

 

 1. Hae, L (2012) The Gentrification of Nightlife and the Right to the City: Regulating Spaces of Social Dancing in New York. Routledge: New York.

 

 1. Hawthorn, C (2017) Berlin government pledges 1 million Euros to fund noise protection in clubs.

 

 1. Resident Advisor, 4 December. Available at: https://www.residentadvisor.net/news/40553 (accessed 12 January 2019).

 

 1. Henley, J (2016) The stuff of night mayors: Amsterdam pioneers new way to run cities after dark. The Guardian, 21 March 2016. Available at: https://www.theguardian.com/cities/2016/mar/21/night-mayor-amsterdam-holland-mirikmilan- night-time-commission#comments (accessed 7 June 2018).

 

 1. Hobbs D, Hadfield P, Lister S et al (2003) Bouncers: Violence and Governance in the Night-time Economy. Oxford: Oxford University Press.

 

 1. Hobbs, D, Winlow, S, Hadfield, P and Lister, S (2005) Violent Hypocrisy: Governance and the
 2. Night-Time Economy. European Journal of Criminology 2(2):161-183.

 

 1. Jones, D (2018) ’This is not a curfew’—Hackney Mayor responds to restrictive new licensing laws. NME, 27 July. Available at: https://www.nme.com/news/this-is-not-a-curfewhackney- mayor-responds-to-restrictive-new-legislation-2360253 (accessed 10 October 2018).

 

 1. Joyce, E (2018) Meet your new nightlife superheroes: The City of Sydney announces new panel TimeOut Sydney, 11 May. Available at: https://www.timeout.com/sydney/news/meetyour- new-nightlife-superheroes-the-city-of-sydney-announces-new-panel-051118 (accessed 11 June 2018).

 

 1. Kolvin, P (2016) Manifesto for the Night-Time Economy. Report, London, Philip Kolvin QC. Available at: https://cornerstonebarristers.com/cmsAdmin/uploads/night-time-economyfinal. pdf (accessed 11 June 2018).

 

 1. Litvak, E (2018) Here are the 14 Appointees of New York’s Nightlife Advisory Board. The Lo- Down, 12 July. Available at: http://www.thelodownny.com/leslog/tag/night-mayor (accessed 20 July 2018).

 

 1. May, R (2014) Urban Nightlife: Entertaining Race, Class, and Culture in Public Space. New Brunswick: Rutgers University Press.

 

 1. Mayor of London (2017) 7 things the Mayor’s Night Czar has done in her first year. City Hall Blog. November 10. Available at: https://www.london.gov.uk/city-hall-blog/7-thingsmayors-

night-czar-has-done-her-first-year (accessed 23 July 2019).

 

 1. Mayor of London (2019) LGBTQ+ nightlife venues. What we do. Available at: https://www.london.gov.uk/what-we-do/arts-and-culture/lgbtq-nightlife-venues (accessed

1 August 2019).

 

 1. Mayor of London (2017) from good night to great night. a vision for london as a 24 – hour city, london.gov.uk.

 

 1. Mount, I (2015) Got a Noise Complaint? Call your Night Mayor. Fortune, 23 November. Available at: http://fortune.com/2015/11/23/london-night-mayor/ (accessed 12 June 2018).

 

 1. New York City Office of Nightlife (2019) Office of Nightlife 5-borough listening tour. Available at: https://www1.nyc.gov/site/mome/initiatives/office-of-nightlife.page (accessed 15 January 2019).

 

 1. NIX: Mesa de la Nocturnidad (2017) Manifiesto Dinámicas Nocturnas: Madrid entre Todos. Report, NIX, Madrid.

 

 1. O'Sullivan, F (2017) The Night Mayor Goes Global. CityLab. 27 December 2017. Available at: https://www.citylab.com/solutions/2017/12/the-night-mayor-goes-global/547757/ (accessed 20 September 2018).

 

 1. Pierre, J (2011) The Politics of Urban Governance. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: New York: Palgrave Macmillan.

 

 1. Poon, L (2018) So you want to be a ‘Night Mayor.’ CityLab, 14 December. Available at: https://www.citylab.com/life/2018/12/night-mayor-office-of-nightlife-and culturewashington- dc/573484/ (accessed 11 February 2019).

 

 1. Roberts, M (2004) Good Practice in Managing the Evening and Late-Night Economy: A Literature Review from the Environmental Perspective. Report, Office of the Deputy Prime Minister, London. Available at: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120920044802/http://www.communities.go v.uk/documents/communities/pdf/131197.pdf (accessed 15 June 2018).

 

 1. Roberts, M and Eldridge, A (2012) Planning the Night-time City. Routledge: New York.

 

 1. Seijas, A (2019) A Manifesto for Nocturnal Cities in Latin America. Report, Sound Diplomacy, London, January. Available at: https://www.nocturnalcities.co/bogota-overview/ (Accessed 10 January 2019).

 

 1. Shaw, R (2014) Beyond night-time economy: Affective atmospheres of the urban night. Geoforum, 51(1): 87-95.

 

 1. Stichting Nachburgemeester Amsterdam (2018) About the Night Mayor of Amsterdam. Available at: https://nachtburgemeester.amsterdam/English (accessed 15 December 2018).

 

 1. Straw, W (2018) Afterword: Night Mayors, Policy Mobilities and the Question of Night’s End. In: Nofre, J and Eldridge, A (Eds) Exploring Nightlife: Space, Society and Governance. London: Rowman and Littlefield International Ltd, pp. 225-231.

 

 1. Taylor, A (2018) ‘What the hell is going on in Sydney?’ 176 venues disappear. The Sydney Morning Herald, 27 May 2018. Available at: https://www.smh.com.au/national/nsw/whatthe- hell-is-going-on-in-sydney-176-venues-disappear-20180527-p4zhst.html (accessed 10 October 2018).

 

 1. TBR (2015) Westminster Evening and Night-Time Economy: A Cost-Benefit Study for Westminster City Council. Report. July. Available at: https://www.westminster.gov.uk/evening-and-night-time-economy (accessed 15 July 2019).

 

 1. The city after dark: Cultural Planning and Governance of the Night-time Economy in Parramatta, (2008) Centre for Cultural Research University of Western Sydney.

 

 1. The New York City Council (2017) Establishing an office of nightlife and a nightlife advisory board. Int. No. 1688. August 14. Available at: https://legistar.council.nyc.gov/LegislationDetail.aspx?ID=3131400&GUID=E6CEAE78 -6D18-4C8F-8124-D9445FEF838F&Options=ID%7cText%7c&Search=NIGHTLIFE (accessed 5 July 2019).

 

 1. Van der Groep, R (2017) Evaluatie 24-uurshoreca. Report, Gemeente Amsterdam: Onderzoek, Informatie en Statistiek. Openbare Orde en Veilgheid.

 

 1. Van Dommelen, E (2018) Mayors of the Night. Documentary, De Box Bv, Produced for NPO2extra/ AVROTROS, The Netherlands.

 

 1. Van Liempt, I, van Aalst, I, Schwanen, T (2015). Introduction: Geographies of the urban night. Urban Studies 52: 407–421.

 

 1. Williams, R (2008) Night Spaces: Darkness, Deterritorialization, and Social Control. Space and Culture 11, 514–532.

 

 1. Wilson, S (2019) Berlin protects clubs and nightlife—Why doesn’t London? CityLab, 2 January 2019. Available at: https://www.citylab.com/perspective/2019/01/how-late-are-clubsopen- london-berlin-nightlife/579169/ (accessed 10 January 2019).