بررسی تاثیر اقلیم های آب و هوایی بر سیستم مدیریت انرژی ساختمان در سبد هزینه خانوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و امور اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استاد اقتصادسنجی و آماراجتماعی،گروه اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

افزایش مصرف انرژی برق در سبد هزینه خانوار نقشی اساسی دارد و همواره در شرایط مختلف در کاهش آن تلاش می‌شود. در این پژوهش برای کاهش هزینه برق‌بها در سبد اقتصادی خانوار، به بررسی تاثیر اقلیم-های آب و هوای مختلف در سیستم مدیریت انرژی ساختمان پرداخته شده است. سیستم‌های سرمایشی بر اساس شاخص‌های آب و هوایی (درجه حرارت حباب خشک و رطوبت نسبی) در فصل‌های گرم و شرایط آسایش ساکنین، منطبق با نمودار سایکرومتریک ایجاد شده است. توان برق مصرفی خانوار در شرایط استفاده از کنتور یک زمانه آنالوگ، سه زمانه دیجیتال و سه زمانه دیجیتال با اموزش سیستم مدیریت انرژی ساختمان در سه شهر تبریز، ساری و سمنان بر اساس الگو واحد و با نرم افزار محاسبه برق‌بها شرکت توانیر برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است ضرورت آموزش در رفتار مصرف برق مناطق معتدل و مرطوب نسبت به سایر اقلیم‌ها برای کاهش میزان برق‌بها خانوار اهمیت بیشتری دارد. در بررسی مقایسه‌ای تبریز با 33 درصد کاهش بیشترین درصد کاهش هزینه را در اجرای سیستم مدیریت انرژی ساختمان دارد. با توجه به سهم کمتر برق بهای تبریز در سبد هزینه خانوار نسیت به ساری و سمنان این کاهش حداکثری از ضرورت بکارگیری سیستم در اقلیم معتدل و مرطوب نمی‌کاهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Weather Climate on Building Energy Management System in the Household Cost Basket

نویسندگان [English]

  • Mehdi Gholizadeh Eratbeni 1
  • Esmaiel Abounoori 2
1 , Department of Economics, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences. University, Semnan, Iran
2 Professor of Econometric & Social Statistics, Department of Economics, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Increasing electricity consumption plays a key role in the household budget and is always tried to reduce it in different situations. In this study, to reduce the cost of electricity in the household economic basket, the impact of different climates on the building energy management system has been investigated. Cooling systems based on climatic indicators (dry bubble temperature and relative humidity) in hot seasons and comfort conditions of residents, created in accordance with the psychometric diagram. The power consumption of households in terms of using one-time analog, three-time digital and three-time digital meters with the training of building energy management system in three cities of Tabriz, Sari and Semnan has been estimated based on a single model with Tavanir's electricity calculation software. The results indicate that the need for education in the culture of electricity consumption in temperate and humid regions is more important than other climates to reduce household electricity prices. In a comparative study, Tabriz with 33% reduction has the highest percentage of cost reduction in the implementation of building energy management system. Due to the lower share of Tabriz electricity in the household budget compared to Sari and Semnan, this maximum reduction does not reduce the need to use the system in temperate and humid climates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electricity
  • psychrometric
  • household cost basket and building energy management system
ابونوری، اسمعیل؛ و دلفان، نسرین (۱۳۹۸). اثر اجرای هدفمندی یارانه ها بر نابرابری توزیع مصرف برق خانوار های استان سمنان، فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، شماره 26 :۲۱۱-۱۸۵.
اسدی مهماندوستی، الهه (1388). لزوم و چگونگی اصلاح الگوی مصرف و یارانه‏های فرآورده‏های نفتی و سنجش آثار تورمی آن، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی،  دوره  6 ، شماره 20 : 140-121.
اکبری, نعمت الله؛ طالبی, هوشنگ؛ و جلائی, اعظم (1395). بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی م‍ؤثر بر مصرف انرژی خانوار پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌‏ها (مطالعه موردی: شهر اصفهان)، جامعه شناسی کاربردی، دوره 27، شماره 4 - شماره پیاپی 64: 1-26.
امیدوار, روزبه؛ تبریزیان, محمد؛ و شاهمیرزاد, حمیدرضا (1400). کاربرد یک روش چندهدفه کاربرمحور جهت مدیریت انرژی در خانه هوشمند با حفظ حریم مصرف کنندگان. دو فصلنامه انرژی های تجدیدپذیر و نو, دوره 8، شماره 2, 11-20.
باکاک، رابرت (1381). مصرف، ترجمه: صبری، خسرو تهران: شیرازه.
باقری, وحیده؛ و نژاد ابراهیمی, احد (1397). بهینه‌سازی انرژی در طراحی نمای ساختمان‌ با تأکید بر رویکرد مهندسی ارزش (مطالعه موردی: مجموعه تجاری- اقامتی امید مشهد)، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30: 195-207.
تقی خانی، محمد علی؛ و ماندگار نیک، محسن (1398). تأثیر خانه‌های هوشمند در مدیریت و کاهش مصرف انرژی الکتریکی. مهندسی و مدیریت انرژی. دوره ۹، شماره 2 :۸۵-۷۴.
خزایی, مصطفی, مسلمی, آرمان. (1397). سنجش پایداری توسعه‌ شهر تبریز با روش جای پای اکولوژیکی. جغرافیا و روابط انسانی, 1(2), 479-495.
دهقان شبانی، زهرا (1385). تجزیه شدت انرژی در صنایع کشور طی دوره زمانی (1382-1374)، پایان‏نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
زرین, لیلا؛ مفیدی شمیرانی, سید مجید؛ و طاهباز, منصوره (1401). الگوهای معماری پایدار مسکن بومی اقلیم گرم و خشک و سرد با معیار تناسبات کالبدی (نمونه موردی: میان اقلیم BW و Ds)، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 46: 757-773. 
سماواتی, الهام (1395). مدیریت انرژی ساختمان هوشمند با تغذیه‌ی منابع تجدیدپذیر، دو فصلنامه انرژی های تجدیدپذیر و نو، دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5: 45-50.
شجاعی، معصومه، غازی، ساناز؛ و بیرانوند، مهتاب (1392). انجام مطالعات اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه های فسیلی و هسته ای و ارائه گزینه بهینه. اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، دوره  7 ، شماره  22: 27-48.
فطرس، محمدحسن؛ و براتی، جواد (1390). تجزیه انتشار دی‏اکسیدکربن ناشی از مصرف انرژی به بخش‏های اقتصادی ایران؛ یک تحلیل تجزیه شاخص، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، دوره  8 , شماره  28: 49-73.
کاویانی، محمدرضا (1372). بررسی نقشه زیست اقلیمی ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. دوره  8 , شماره  1 شماره پیاپی 28: 77 – 108.
کریم زاده, سارا؛ لشکری, حسن؛ برنا, رضا؛ و ولی شریعت پناهی, مجید (1400). بررسی میزان انطباق جهت معماری ساختمان های قدیم و جدید شهر سقز از منظر اقلیمی. فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44 :  183-209.
مزیدی, احمد؛ امیدوار, کمال؛ ملک احمدی, عاطفه؛ و حسینی, سید سلام (1400). ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی موثر برآسایش انسان (مطالعه موردی: شهر ارومیه)، جغرافیا و روابط انسانی، دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14 : 155-175.
مشیری, سعید؛ و شاهمرادی, اکبر (1385). برآورد تقاضای گاز طبیعی و برق خانوارهای کشور: مطالعه خرد مبتنی بر بودجه خانوار، مجله تحقیقات اقتصادی,  دوره 41، شماره 1 - شماره پیاپی 72 : 305-335.
مظفری نژاد, آرین؛ مفیدی شمیرانی, سید مجید؛ و فیاض, ریما (1401). بررسی انرژی نهفته در ساختمان مبتنی بر توسعه پایدار در اقلیم شهر تهران، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47: 483-470.
مرادی, محمد رضا؛ صلواتی, عادل؛ و شافعی, رضا (1401). بررسی و شناسایی عوامل علّی، زمینه‌ای و مداخله‌گر موثر بر ارتقاء رضایتمندی مشترکین برق با محوریت منطقه غرب کشور، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47: 540-524.
مهدوی عادلی، محمد حسین؛ سلیمی فر، مصطفی؛ و قزلباش، اعظم (1393). ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی برق خورشیدی (فتوولتائیک) و برق فسیلی در مصارف خانگی (مطالعه موردی مجتمع سه واحدی در شهرستان مشهد)، مجله علمی  پژوهشی سیاستگذاری اقتصادی، دوره 6، شماره 11 - شماره پیاپی 11: 147-123.
ورهرامی، ویدا؛ و موحدیان، مهرنوش (1396). برازش تابع تقاضای برق بخش خانگی شهرستان های منتخب استان تهران با استفاده از روش پنل پویا، پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، شماره2: 144-۱۲۱.
وکیل الرعایا، وحید (1388). کتاب مرجع محاسبات تاسیسات مکانیکی ساختمان ( چاپ سوم). انتشارات صانعی شهمیرزادی.
Wacks, K. (1991). Utility Load Management Using Home Automation, IEEE Transactions on Consumer Electronics, 37, 168–174.