گردشگری هنری به مثابه رهیافتی نوین در جذب گردشگران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشگاه آزاد

چکیده

صنعت گردشگری به عنوان پیش‌ران اقتصادی و موتور محرکه توسعه جوامع شناخته می‌شود. آنچه که امروزه بیش از پیش مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران قرار گرفته؛ گردشگری هنری است که جزو گردشگری فرهنگی و میراث نیر طبقه‌بندی می‌شود. بر همین اساس واکاوی این بخش از گردشگری اهمیت وافری دارد و این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در تلاش است تا عوامل تحریک‌کننده گردشگری هنری را شناسایی کند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که موزه‌ها، گالری‌ها، نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و ... از اصلی‌ترین عواملی است که موجب رونق گردشگری هنری می‌شود و گردشگران را برای بازدید و ماندگاری در مقاصد ترغیب می‌کند. روند توسعه این بخش از گردشگری تنها منحصر به کشورهای توسعه‌یافته نیست و جوامع در حال توسعه نیز در تلاش‌اند تا زمینه‌های شکوفایی و رونق گردشگری هنری را فراهم کنند. با توجه به آنکه کشور ایران از معدود جوامعی است که همچنان به عنوان یک برند قابل اعتماد در این عرصه در مقیاس جهانی شناخته می‌شود لازم است با بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر تبلیغات و بازریابی از استعدادها و پتانسیل‌های بالقوه کشور استفاده بیشتر و مطلوب‌تری کرد و درآمدهای ارزی و توسعه اقتصادی را تحقق بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Art tourism as a new approach in attracting tourists

نویسندگان [English]

 • Lotfali Kozegar Kaleji 1
 • ALI NOROZI 2
1 Assistant Prof., in Geography& Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 azad
چکیده [English]

The tourism industry is known as an economic factor and driving engine for the development of societies. What has been noticed by planners and policy makers today; Tourism is an art that is classified as cultural and heritage tourism. Based on this, the investigation of this part of tourism is extremely important, and this research is trying to identify the factors affecting art tourism with a descriptive-analytical method. The results of the research show that museums, galleries, exhibitions, festivals, etc. are among the main factors that promote art tourism and encourage tourists to visit and stay in destinations. The development process of this part of tourism is not only limited to developed countries, and developing societies are also trying to provide fields for the prosperity and prosperity of artistic tourism. Considering that the country of Iran is one of the few societies that is still known as a reliable brand in this field on a global scale, it is necessary to make more and better use of the country's talents and potentials by using tools such as advertising and marketing. And realized foreign exchange earnings and economic development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • tourism
 • art tourism
 • museum
 • exhibition
 • آقایی، پرویز، رضویان، محمدتقی؛ سعیدی راد، مجید، خزای، مصطفی(1394)، تحلیل مولفه‌های تاثیرگذار بر رضایتمندی گردشگران از مقاصد گردشگری (مورد: شهر قروه)، فصلنامه فضای گردشگری، شماره 14
 • پاپلی یزدی، محمدحسین و سقایی، مهدی. (1385). گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران
 • دیناری، احمد (1384)، گردشگری شهری در ایران و جهان، تهران، نشر واژگان خرد
 • زاهدی، محمد (1387)، موزه، موزه­داری و موزه­ها، چاپ دوم، اصفهان، انتشارات چهار باغ
 • ضیایی، محمود، عباسپور، نیلوفر (1390). ارزیابی کیفیت محصول گردشگری شهری تهران از دید گردشگران درون مرزی. فصلنامه گردشگری و توسعه، 1(1): 76-96
 • لاندیرک، دانلد و مورثی، استاونگا (1380)، اقتصاد گردشگری، ترجمه: محمدرضا فرزین، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی
 • موحد، علی (1386)، گردشگری شهری، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز
 • Aarsman, H., van der Horst, A., de Groot, M. & Lagendijk, E. (2012). More than Worth It. Social Significance of Museums. DSP-groep and the Nether­lands Museums Association. Accessed Oct 15 2013. http://www.museum­vereniging.nl/Portals/0/NMV%20'More%20than%20worth%20it'.pdf
 • Armbrecht, J. (2013). Svenska museers ekonomiska effekter. Enbeskrivning och skattning av svenska museers påverkan på den utlänska turismen till Sverige. Riksförbundet Sveriges museer. Göteborg. (In Swedish)
 • Casey, D & Wehner, K )2001(, “Accounting for Audiences in Australian museums”, Year Book Australia, Australian Bureau of Statistics, Australia.
 • Chieh, Ching Tien (2012), The Role of Museum Clusters in the Cultural Tourism Industry, in: http://www.intercom.museum/conferences/2008/papers/chiehching_tien.doc
 • CUDNY, W., KOREC, P., ROUBA, R. (2012). Resident’s perception of festivals – the case study of Łódź. Slovak Sociological Review, 44, 704-728.
 • Cudny, Waldemar, (2013), FESTIVAL TOURISM – THE CONCEPT, KEY FUNCTIONS AND DYSFUNCTIONS IN THE CONTEXT OF TOURISM GEOGRAPHY STUDIES, GEOGRAPHICAL JOURNAL, 105-118
 • Derrett, R (2008), ”Regional festivals: Nourishing community resilience: the nature and role of cultural festivals in Northern Rivers NSW communities”, PhD thesis, Southern Cross University, Lismore
 • Digney, J (1999), “The importance of Audience Research to Barbican Art Gallery’s Marketing Strategy”, Journal of Arts Policy and Management, vol. 3, no. 2, pp. 7-8.
 • Gibson Chris and Connell John, (2005) Music andTourism On the Road Again, Great Britain: Cromwell Press.
 • Hooper-Greenhill, E. (1994). Museums and Galleries Education. London: Routledge.
 • http://www.wikifestivals.com/wiki/glastonbury-festival
 • Irina, Ruxandra and Andrei, Răzvan (2012), the Role of Festivals and Cultural Events in the Strategic Development of Cities. Recommendations for Urban Areas in Romania, Informatica Economică vol. 16, no. 4
 • Kotler, Neil. (2001). New Ways of Experiencing Culture: the Role of Museums and Marketing Implications. Museum Management and Curatorship, 19(4): 417-425. doi: 10.1080/09647770100801904
 • KOWALCZYK, A. (2001). Geografia turyzmu. Warszawa (Wydawnictwo Naukowe PWN).
 • M (1996), Urban Tourism, Mansell, Publishing Limited
 • Y, Chen. C, (2007), “The effects of festivals and special events on city image design”, in Frontiers of Architecture and Civil Engineering in China, Volume 1, Issue 2, pp. 255-259
 • MARKOVÁ, B., BORUTA, T. (2012). The potential of cultural events in the peripheral rural Jesenicko region. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 47(2), 45-52.
 • Migliorino, P (2006), “The Nation’s Attic” Multiculturalism and Australian Museums in the 1990s”, Evaluations and Visitor Research in Museums: Towards 2000 Conference Papers, Sydney, March 1995, Powerhouse Publishing, Sydney.
 • MIKA, M. (2007). Formy turystyki poznawczej. In Kurek, W., Faracik, R., Mika, M., Pawlusiński, W., Pitrus, E., Ptaszycka-Jackowska, D., eds. Turystyka. Warszawa (Wydawnictwo Naukowe PWN), pp. 198-231.
 • Neirotte, L.D. (2003). An introduction to sport and advent tourism In S. Hudson (Ed) sport and advent tourism, New York, The Haworth Hospitality, 1-25.
 • Perera, Kamani (2012), The Role of Museums in Cultural and Heritage Tourism for Sustainable Economy in Developing Countries, in: mo.org/fileadmin/Dateien/public/statements_and_news/Reading_Corner/Cultural_and_Heritage_Tourism.pdf
 • Petcoff, Katherine (2010), Art Tourism: An Ethnographic View, Social Sciences Capstone Projects, in: pacificu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=cassoc
 • Schuster, JMD (1995), “The Public Interest in the Art Museum’s Public” in S Pearce(Ed), Art in Museums, The Athlone Press, London.
 • muenchen.de/Rathaus/tourist_office/oktobfest/126031/oktoberfest_Zahlen_Statistiken.html