سنجش میزان رضایت شهروندان از مدیریت حمل و نقل عمومی (مورد مطالعه: شهر رباط کریم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت مالی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه وظایف شهرداری به ‌عنوان مهم‌ترین نهاد غیردولتی بیش ‌از پیش شده است. شهرداری‌ها به ‌عنوان یک سازمان ارائه ‌دهنده خدمات شهری به ساکنان شهر، زمانی دارای عملکرد موفق خواهد بود، که بتواند آسایش و امنیت ساکنان خود را تأمین کنند. در واقع سازمان شهرداری زمانی در رسیدن به اهداف خود موفق خواهد بود که شهروندان از عملکرد این سازمان رضایت کامل داشته باشند. در همین راستا حل معضل ترافیک در کلانشهرها و تبعات منفی آن، به حق یکی از مهمترین مطالبات شهروندان از مسئولین و برنامه ریزان شهری است و این نکته نیز بر کسی پوشیده نیست که راهکارهای پیشنهادی و هزینه های صورت گرفته در اجرای این برنامه ها به همراه سایر هزینه های جانبی در بخش های سلامت و روان شهروندان، اهمیت و همکاری همه جانبه همه دستگاه ها و نقش مدیران شهری را در حل این مشکل برجسته می نماید. در عصر حاضر با توجه به توسعه کمی و کیفی شهرها، یکی از نهادهای بسیار مهمی که نقش به سزایی در اداره خدمات‌رسانی شهرها داشته شهرداری است. هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش میزان رضایت شهروندان از مدیریت حمل و نقل عمومی(مورد مطالعه: شهر رباط کریم) و راهکارهای ساماندهی آن با روش توصیفی- تحلیلی می باشد. برای رسیدن به این هدف با توجه به وضع موجود پرسشنامه در میان متخصصین توزیع گردید. و روایی پرسشنامه براساس نظر کارشناسان و پایایی آن با استفاده آزمون t تک نمونه ای محاسبه گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد مسایل زیست محیطی، حمل و نقل همگانی(اتوبوس)، حمل و نقل همگانی(تاکسی و مسافرکش)، عابران پیاده و کم توان، زمان سفر، حمل و نقل شخصی، فرهنگ و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، ایمنی، وضعیت شبکه معابر و مدیریت ترافیک شهر دارای مشکلات و معضلاتی برای این شهر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring citizens' satisfaction with public transportation management (Study case: Robat Karim city)

نویسندگان [English]

 • Masoud Yousefnejad 1
 • Mahsa Pouratakash 1
 • Ali Sedighi 2
1 Department of Geography and Urban Planning, Yadgar Imam Khomeini Unit, Shahr Ray, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Financial Management, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, the duties of the municipality as the most important non-governmental organization have increased. Municipalities, as an organization that provides city services to city residents, will have a successful performance when they can ensure the comfort and security of their residents. In fact, the municipal organization will be successful in achieving its goals when the citizens are fully satisfied with the performance of this organization. In this regard, solving the problem of traffic in metropolises and its negative consequences is rightfully one of the most important demands of citizens from officials and urban planners, and it is not hidden from anyone that the proposed solutions and the costs incurred in the implementation of these programs along with Other side costs in the health and mental health sectors of citizens highlight the importance and comprehensive cooperation of all institutions and the role of city managers in solving this problem. In today's era, according to the quantitative and qualitative development of cities, one of the very important institutions that has played a significant role in the administration of city services is the municipality. The main goal of the current research is to measure the level of satisfaction of citizens with the management of public transportation (case study: Rabat Karim city) and its organizing solutions with a descriptive-analytical method. To achieve this goal, according to the current situation, the questionnaire was distributed among experts. And the validity of the questionnaire was calculated based on the opinion of experts and its reliability using the one-sample t-test. The research results show environmental issues, public transportation (bus), public transportation (taxi and passenger), pedestrians and disabled, travel time, personal transportation, culture and compliance with traffic rules, safety. The state of the road network and traffic management of the city have problems and dilemmas for this city.

کلیدواژه‌ها [English]

 • citizen satisfaction
 • public transport management
 • Rabat Karim city
 1. افشار کهن، جواد،. اسماعیل، بلالی و علی محمدقدسی،(1391)، بررسی ابعاد اجتماعی مساله کنترل ترافیک شهری(مورد مطالعه: مشهد)، مطالعات شهری، سال دوم، شماره چهارم، صص 59-90.
 2. احمدی مقدم اسماعیل(1389)، انضباط ترافیکی، ضرورت‌ها و پی آمده‌ای آن، فصلنامه‌ مطالعات ترافیک، شماره 19.
 3. اسماعیلی، علیرضا، (1385)، فرهنگ ترافیک و چگونگی شکل‌گیری آن »پنجمین همایش حمل‌ونقل، تهران.
 4. ابوالحسن پور، امیر،(1386)، »بررسی تأثیر به کارگیری سیستم های حمل و نقل هوشمند T.C در روان سازی ترافیک شهر اصفهان«پایان نامه کارشناسی ارشد،تهران دانشگاه تربیت مدرس.
 5. استادی جعفری، مهدی و رصافی امیرعباس، (1391)، ارزیابی سیاست‌های توسعه پایدار در بخش حمل‌ونقل شهری با استفاده از مدل های سیستم پویایی(مطالعه موردی:شهر مشهد)، فصلنامه مدیریت شهری،شماره 31.
 6. بابا غیبی ازغندی، علیرضا، آینده‌پژوهی،(1389) رهیافتی نو در مدیریت جامع حمل ‌و نقل شهری، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، سال پنجم، شماره 16.
 7. پاکزاد جهانشاه(1386)، سیر اندیشه‌ها در شهرسازی از کمیت تا کیفیت، چاپ اول، تهران، شرکت عمران شهرهای جدید.
 8. حافظ نیا، محمدرضا، (1387)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، چاپ چهاردهم، تهران.
 9. سجادیان، مهیار و سجادیان، ناهید(1389)، آرا­م­سازی ترافیک محلات مسکونی: روش‌های شهرسازی، ITC، مشارکت شهروندان و مدیریت محله(با تاکید بر شهر تهران)، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران.
 10. سیف، حمیدرضا (1379) جامعه مدنی و راه‌های رسیدن به آن، نشر جوانان موفق.
 11. شاهی، جلیل،(1382) مهندسی ترافیک، چاپ سوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی،
 12. عبدالرحمانی رضا،حبیب زاده اصحاب و محمدرضا نادر پور(1389)،رویکرد جامعه‌شناسانه به مهندسی ترافیک، فصلنامه‌ی مطالعات مدیریت ترافیک،سال پنجم،شماره18.
 13. عبدالرحمانی، رضا، (1390) مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی پلیس راهنمایی و رانندگی، انتشارات راه فردا، چاپ اول.
 14. عربانی، مهیار، (1382) مهندسی ترافیک، چاپ اول، رشت، انتشارات دانشگاه گیلان.
 15. کرد نائیچ، اسدالله، علی مختاری موغاری،(1390)، استقرار، بهبود و توسعه اتوبوس­های تندرو راه حلی برای کاهش ترافیک کلانشهرها، مطالعات مدیریت ترافیک، بهار6(20)، صص:59-82.
 16. فکوهی، ناصر، (1382)،« انسان شناسی شهری» نشر نی، تهران.
 17. فولادی فرزین و اکبری محمدعلی(1387)،بررسی نحوه حداکثر استفاده از ظرفیت معابر منطقه 3 راهور فاتب در ساعات اوج ترافیک، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک،سال سوم،شماره 9.
 18. منتظری، محمد و مجید اداوی، (1390)، بررسی مولفه­های ترافیکی سیستم­های حمل و نقل شهری و عوامل موثر بر آن، بهره برداری-حمل و نقل ترکیبی، صص 1-9.
 19. مقدسی، علیرضا(1387)،کاربرد پلاکهای الکترونیک در مدیریت حمل و نقل و ترافیک،ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته، سال اول] شماره4
 20. ملک، محمدرضا وهمکاران(1386)،یک سیستم مدیریت توزیع یافته در بستر شبکه همراه،سایت دانش.
 21. نوربخش، مهرداد و مجید کفاشی، (1387)، برنامه ریزی اجتماعی حمل و نقل و نقش آن در توسعه پایدار(مطالعه موردی: شهر تهران)، مدیریت و برنامه ریزی شهری، 9-90.
 22. یعقوبی، نور محمد،کیهانیان ابوذر، سمیع پور گیری ابراهیم، لطیفی سلیمه(1391)، شناسایی راه‌های تعیین الگوی بهینه ترافیک شهری، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات راهور، سال نهم، شماره7.
 23. زیاری، کرامت اله، منوچهری، ایوب. محمد پور، صابر. ابراهیم پور، احد (1390) ارزیابی سیستم حمل و نقل عمومی (BRT) شهر تبریز با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT)، فصلنامه مدیریت شهری، ش 27، ص 79-98.
 24. سقایی، محسن، صادقی، زهره و عقیلی، نسترن، (1393). ارزیابی عملکرد سیستم اتوبوس‌های تندرو شهر اصفهان از دیدگاه شهروندان، مجلة آمایش جغرافیایی فضا، سال 4، دورة 4، شمارة 11، 39-19.
 25. عبداللهی، مهدی، قربانی، رسول و محمودزاده، حسن، (1392). ارزیابی کارایی عملکردی سیستم حمل‌ونقل اتوبوس‌های تندرو شهر تبریز، مجلة جغرافیا و توسعة شهری، دورة 1، شمارة 3، 80-66.
 26. علیپور، عباس. عابدینی، آزاده. باقریان، سلیمه (1390) بررسی و تحلیل عملکرد خطوط ویژه اتوبوس شهر تهران، از نگاه شهروندان (مطالعه موردی: خط ویژه اتوبان چمران)، یازدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل و نقل و ترافیک تهران.
 27. نوروزی آورگانی، اصغر، (1393)، ارزیابی عملکرد و سنجش میزان رضایتمندی از سیستم اتوبوسرانی تندرو (BRT) در شهر اصفهان، فصلنامة برنامه‌ریزی فضایی، دورة 26، شمارة 12، 168-143.
 28. Devarshi Chaurasia, (2014). Bus Rapid Transit System (BRTS): A Sustainable Way of City Transport (Case Study of Bhopal BRTS), International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249 – 8958, Volume 3, Issue 4.
 29. Lindholm, Maria .Behrends, Sönke (2012) Challenges in urban freight transport planning – a review in the Baltic Sea Region, Journal of Transport Geography 22 (2012) 129–136.
 30. Mohan, Dinesh,(2005) Public Transportation Systems for Urban Areas A Brief Review, Transportation Research and Injury Prevention Program Indian Institute of Technology Delhi.
 31. Vuchic, Vukan R.(2002) Urban Public Transportation Systems, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA.