واکاوی زیرساخت‌ها توسعه گردشگری در استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 : دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار تاریخ و جامعه‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

برای توسعه‌ی موفق گردشگری، وجود زیرساخت‌های مناسب ضروری است به ویژه برای کشورها و مناطق کمتر توسعه‌یافته که اغلب زیرساخت‌های محدودی دارند، وجود و گسترش آن، عاملی حیاتی به شمار می‌رود. کردستان به علت دارا بودن شرایط مساعد اقلیمی و زیست‌محیطی، از دوران پیش از تاریخ، به عنوان یکی از استقرارگاه‌های بشری مورد توجه بوده و نتایج حاصل از کاوش‌های علمی باستان‌شناسی در مکان‌های باستانی حاکی از این مطلب است. در کردستان حدود هزار و دویست و سی و چهار اثر باستانی، شناسایی شده که پانصد اثر از آن‌ها در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. علاوه بر جاذبه‌های تاریخی، کردستان به لحاظ گردشگری خرید و اکوتوریسم و ویژگی‌های فرهنگی و فولکلوریک قابلیت منحصر به فردی دارد. هدف پژوهش حاضر واکاوی زیرساخت‌ها توسعه گردشگری در استان کردستان می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از روش اسنادی و کتابخانه‌ای (مرکز آمار ایران و سالنامه آماری استان کردستان) همچنین از تکنیک آراس جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است، نتایج نشان‌دهنده این است، تنها دو شهرستان بیجار و قر‌وه برخوردار هستند و بقیه شهرستان‌ها (‌دهگلان، سرو‌آباد، بانه، دیواندره، کامیاران، سنندج، سقز و مریوان) نسبتاً برخوردار‌ هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing tourism development infrastructure in Kurdistan province

نویسندگان [English]

 • chnour mohammadi 1
 • Esmaeil Jahani Dolatabad 2
1 PhD student, geography and urban planning, Mohaghegh Ardebili University, Ardebil
2 Corresponding author‌: Associate Professor of History and Sociology Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

For the successful development of tourism, the existence of appropriate infrastructure is necessary, especially for less developed countries and regions that often have limited infrastructure, its existence and expansion is considered a vital factor. Due to its favorable climatic and environmental conditions, Kurdistan has been considered as one of the human settlements since prehistoric times and the results of scientific archaeological excavations in ancient places indicate this. In Kurdistan, about 1,234 ancient works have been identified, of which 500 works have been registered in the list of national works. In addition to historical attractions, Kurdistan has a unique ability in terms of shopping tourism, ecotourism and cultural and folkloric features. The purpose of the current research is to analyze the infrastructures of tourism development in Kurdistan province. In order to collect the required information, documentary and library methods (Iran Statistical Center and Statistical Yearbook of Kurdistan Province) have also been used, as well as ARAS technique for data analysis. The results show that only two cities, Bijar and Qorveh, are privileged, and the rest of the cities (Dehgolan, Sarvabad, Baneh, Diwandre, Kamiyaran, Sanandaj, Saqez and Marivan) are relatively privileged.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Infrastructure
 • tourism development
 • Kurdistan province
 • ابراهیم­زاده­، عیسی؛ حافظ رضازاده، معصومه و دارائی­، مرضیه (!393)، برنامه­ریزی ومکان­یابی بهینه تسهیلات زیرساخت­های گردشگری شهری با استفاده از GIS موردشناسی شهر سمنان، فصلنامه جغرافیا و توسعه، دوره­،۱۲ شماره 35، صص 48-33.
 • چم سور­کی، نظر (1395)، بررسی و تحلیل زیرساخت­های گردشگری در شهرستان ایوان، پایان­نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی گردشگری منطقه­ای راهنما دکتر معصومه جمشیدی، مؤسسه آموزش عالی باختر ایلام.
 • حسنوند، سمیه و خداپناه مسعود (۱۳۹۳)، تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه دو رویکرد پانل ایستا و پانل پویا، فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، دوره 2، شماره 6، صص ۸۷-۱۰۲.
 • دلشاد، على؛ ابو­هاشم آ­بادی، فرزانه و قاسمیان صاحبی، ایمن (1396)، اولویت­بندی و تعیین روابط شاخص­های سنجش پایداری توسعه گردشگری، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال دوازدهم، شماره ۳۹، صص 94-73.
 • حسام، مهدی؛ مومن، نرجس و سالم، مرضیه (1400)، تحلیل فضایی زیرساخت­های گردشگری در استان گیلان، فصلنامه گردشگری و توسعه، سال دهم، شماره اول، 285-267.
 • سالنامه آماری سال (1397)­، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان کردستان.
 • شمس­الدینی، علی؛ جمینی، داوود؛ جمشیدی، علیرضا و دهقان حسام­پور، محمد (۱۳۹۵)، تحلیلی بر سطوح توسعه­یافتگی زیرساخت­های گردشگری در استان کرمانشاه با استفاده از مدل­های ترکیبی، فضای گردشگری، سال پنجم، شماره ۱۸، صص 20-1.
 • صحنه، بهمن و معمری، ابراهیم ( 1396)، اولویت­بندی امکانات توسعه گردشگری و توزیع فضایی آن (نمونه موردی شهرستان­های استان گلستان)، فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، سال ۷، شماره پیاپی ۲۶، صص 24-15.
 • عزیزی، عذرا؛ عزیزپور، فرهاد، قاسمی وسمه جانی، ابو­طالب و کریمی، بهرام (1400)، ­به تحلیل پراکنش فضایی خدمات زیرساختی عمومی و رفاهی گردشگری در ایران، فصلنامه برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، دوره 10، شماره 37، صص 121-99.
 • کریمی قطب­آبادی، فضل­اله؛ ملکی، محمد امیر و ابوالحسنی، مهناز (1398)، سطح­بندی شهرستان­های استان خراسان جنوبی در بهره­مندی از زیر­ساخت­ها و خدمات گردشگری با استفاده از مدل VIKOR، فصلنامه علمی تخصصی پژوهش­های گردشگری و توسعه پایدار، سال دوم، شماره ۴، صص 56-45.
 • موحد، علی و کهزادی، سالار (1389)، تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری استان کردستان با استفاده از مدل ­SWOT­، مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری، سال اول، شماره دوم، صص 102-85.
 • مرکز آمار ایران (1395)، سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
 • مومنی وصالیان، هوشنگ و غلامی­پور، لیلا­ (۱۳۹۰)، تخمین تابع تقاضای گردشگری در استان­های منتخب، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 5، شماره 14، صص ۱۸3-165.
 • ملکی، سعید؛ پرویزیان، علیرضا و احمدی، هاجر (1396)، سنجش کارایی و رتبه­بندی شاخص­های طبیعی و زیرساخت­های گردشگری در شهرستان­های استان ایلام با استفاده از تحلیل رگرسیونی و تحلیل سلسله مراتبی TOPSIS، فصلنامه علمی ترویجی فرهنگ ایلام، دوره 18، شماره ­54-55، صص 22-7.
 • نعمتی کوتنایی، ناهید؛ سرور، رحیم و اسدیان، فریده (1399)، اولویت­بندی زمین­های قهوه­ای جهت بازآفرینی شهری پایدار مورد مطالعه محلات همجوار محور فدائیان اسلام منطقه ۱۶ (تهران)، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال هجدهم، شماره ۷۰، صص 104-85.
 • همتی، سیما (1397)، نقش توانمندی­ها و زیر­ساخت­های گردشگری در توسعه گردشگری مدرن و پویایی اقتصادی با تأکید بر نقش متغیرهای سیستمی به ویژه هتل­ها و اقامتگاه­ها، فصلنامه نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، سال دهم ، شماره دوم،صص 128-107.
 • یاراحمدی، حسین و زلقی، مهدی (1400)، بررسی سیر تحولات تاریخی شهر و بافت کهن کرمان از ساسانیان تا قاجاریه استراتژی توسعه گردشگری شهرستان نهاوند با استفاده از مدل­SWOT ، جغرافیا و روابط انسانی، دوره 4، شماره ۲، صص ١٥٤-١٤٣ .