بررسی عوامل موثر در مراجعه شهروندان به پارک های شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

10.22034/gahr.2023.407501.1915

چکیده

مناظر و فضاهای سبز شهری به ویژه پارک های شهری از مهم ترین فضاهای شهری محسوب می شوند لذا بررسی مسایل مربوط به این اماکن دارای اهمیت می باشد بر همین اساس هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر در مراجعه شهروندان به پارک های شهری می باشد. برای به دست آوردن اطلاعات و داده های مورد نیاز از منابع کتابخانه ای، پرسشنامه و مصاحبه بهره گرفته شده که ۳۸۵ نفر در بخش پرسشنامه و ۱۲ نفر در بخش مصاحبه شرکت نمودند و برای بررسی داده های حاصل از آن ها به ترتیب از میانگین امتیازی و نرم افزار اطلس تی آی استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که استراحت و گذراندن اوقات فراغت از مهم ترین دلایل مراجعه شهروندان به پارک های شهری محسوب می شوند و در مقابل قرارگیری در اجتماع کم اهمیت ترین دلیل برای مراجعه به این اماکن شناخته شد. به طور کلی می توان بیان نمود شهروندان برای رهایی از روزمرگی های موجود در زندگی شهری و به دست آوردن آسایش به پارک های شهری مراجعه می نمایند که طراحان و برنامه ریزان شهری باید این موارد را در طراحی ها و برنامه ریزی هایشان در نظر بگیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effective factors in citizens' visit to urban parks

نویسندگان [English]

  • Hossein Nazmfar 1
  • Davood Vafadari Komarolya 2
1 Professor of Urban planning university of Mohagegh Ardabili
2 Ph.D student of urban Planning, unive rsity of Mohagegh Ardabili
چکیده [English]

Landscapes and urban green spaces, especially urban parks, are considered to be one of the most important urban spaces, so it is important to investigate the issues related to these places. Accordingly, the purpose of this research is to investigate the factors influencing citizens' visit to urban parks. To obtain the required information and data, library sources, questionnaires and interviews were used, 385 people participated in the questionnaire section and 12 people participated in the interview section. Atlas.ti software was used. The results showed that resting and spending free time are considered to be the most important reasons for citizens to visit city parks, and being in the community was the least important reason for visiting these places. In general, it can be said that citizens refer to urban parks to get rid of the daily routines in urban life and to get comfort, and urban designers and planners should consider these things in their designs and plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban spaces
  • urban landscapes
  • urban green spaces
  • visit

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 26 تیر 1402
  • تاریخ بازنگری: 25 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 23 مهر 1402