چالش های حمایت از کودکان آسیب پذیر در نظام حقوق بین الملل از زمان تصویب کنوانسیون ملل متحد و راهکارهای حکومت اسلامی با آموزه های امام علی(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد

2 استادیار،گروه حقوق، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران

3 استادیار،گروه حقوق، هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی، تهران

4 استادیار،گروه حقوق، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران

10.22034/gahr.2023.425129.1982

چکیده

حقوق بشر منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن، هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانه، همراه با مساوات و کرامت بشری برخوردار گردد و در حکومت اسلامی- شیعی دارای منشای آسمانی است که در عین حال با حقوق طبیعی و وجدان بشریت عجین می باشد. . پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. هدف از تدوین این مقاله تبیین حقوقی و ضرورت رسیدگی به نحوه حمایت از کودکان به عنوان اقشار آسیب پذیرجامعه و تطبیق آن با حقوق بین الملل و شرح چرایی و چگونگی حمایت از این گروه در بیانات امام علی (ع) می باشد. منابع این پژوهش کتابخانه ای و اسنادی است و به منابع دیجیتال و سایت های معتبر نیز مراجعه شد. برداشت‌های مدرن از تربیت کودک و مرتبط با تکامل تدریجی فردی‌سازی در جوامع غربی، تأکید بر حقوق فردی کودکان با تلقی از کودکی به‌عنوان کودک مستقل، آن‌قدر که در ابتدا به نظر می‌رسد، راهگشا نیست. بنابراین، به نظر می‌رسد که تعریف فرزندپروری برحسب حقوق کودکان مبحثی بسیار گسترده است که تابع زمان و مکان و قواعد می باشد و همانطور که معصوم (ع) تربیت فرزند را در سه دوره تقسیم بندی نمودند، نشان از اهمیت حقوق کودکان دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The challenges of protecting vulnerable children in the international law system since the adoption of the United Nations Convention and the solutions of the Islamic government with the teachings of Imam Ali(AS)

نویسندگان [English]

 • mohammad torabi 1
 • seyyedmohammad hoseyini 2
 • seyyedmohmmad razavi 3
 • Saber Habibi Savadkouhi 4
1 azad University
2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran
3 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law Sciences University, Tehran
4 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Islamic Azad University, Tehran East Branch, Tehran
چکیده [English]

Human rights reflect the universal ideal of justice and a society in which every human being can enjoy an honorable life with equality and human dignity. And in the Islamic-Shiite government, it has a heavenly origin, which at the same time is at odds with the natural rights and conscience of humanity. The Convention on the Rights of the Child is an international convention that states the civil, political, economic, social and cultural rights of children. The purpose of compiling this article is to clarify the law and the necessity of dealing with the way to protect children as vulnerable sections of the society and its adaptation to international law and to explain why and how to protect this group in the statements of Imam Ali (A.S). The sources of this research are library and documents, and digital sources and reliable sites were also referred to. Modern perceptions of child education and related to the gradual evolution of individualization in Western societies, emphasizing the individual rights of children by considering childhood as an independent child, is not as helpful as it seems at first. Therefore, it seems that the definition of parenting in terms of children's rights is a very broad topic that depends on time, place and rules. And as Masoom (A.S.) divided child upbringing into three periods, it shows the importance of children's rights.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Law
 • international
 • convention
 • United Nations

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402
 • تاریخ دریافت: 22 آبان 1402
 • تاریخ بازنگری: 26 فروردین 1403
 • تاریخ پذیرش: 30 آبان 1402