توسعه اقتصادی مرزها ضامن امنیت مرزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار ، گروه مهندسی صنایع ، واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ، ایران

10.22034/gahr.2023.407441.1914

چکیده

اقتصاد مرزی وتوسعه کسب وکارهای مرزی یکی از فاکتور های مهم در ایجاد اشتغال و توسعه فعالیت ها ی اقتصادی مطرح بوده و یکی از ویژگی های تشکیل خوشه های کسب و کار در مرزها مساله تامین امنیت می باشد . مرزها فرصتی مناسب برای کارآفرینی قانونمند است. اگر این توسعه اقتصادی و کار آفرینی برمبنای اصول و متدولوژی مدون و تایید شده ای باشد باعث بقای کسب وکار و در نهایت ضامن امنیت مرزهای کشور می باشد . بیش از نیمی از استان های کشور در مجاورت مرزها قرار دارند و فرصتی بی نظیر برای تبادل اقتصادی و توسعه کسب وکارها و ایجاد بافت های جمعیتی در مناطق مرزی می باشد . امنیت، جز با قانون مداری حاصل نمی‌شود و تعامل و همکاری سازمان‌ها، نهادها و مرزنشینان با مرزبانی، علاوه بر کمک به ارتقاء امنیت، موجب توسعه اقتصادی منطقه خواهد شد. این مقاله به توسعه کسب و کارهای مرزی در قالب توسعه خوشه ها و شبکه های کسب وکار میپردازد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The economic development of borders is the guarantor of border security

نویسنده [English]

  • Kamran Yeganegi
Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Border economy and the development of border businesses are one of the important factors in creating employment and developing economic activities, and one of the features of the formation of business clusters at the borders is the issue of security. Borders are a good opportunity for legal entrepreneurship. If this economic development and entrepreneurship is based on documented and approved principles and methodology, it will ensure the survival of the business and ultimately guarantee the security of the country's borders. More than half of the country's provinces are located near the borders, and it is a unique opportunity for economic exchange and business development and creating population structures in the border areas. Security cannot be achieved except by rule of law, and the interaction and cooperation of organizations, institutions and border residents with the border guard, in addition to helping to improve security, will lead to the economic development of the region. This article deals with the development of cross-border businesses in the form of the development of business clusters and networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border security
  • business cluster and network
  • border economy
یگانگی ، سید کامران ، محمدی ، پریسا ؛ نقش توسعه خوشه های کسب و کار در امنیت مرزی ؛ چهارمین کنفرانس  ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت  ؛  تهران ، ایران  1394
17 . صمدیان ، منیر السادات  ، بازشناسایی شاخص های مدیریت جهادی در مرزهای جمهوری اسلامی ایران ، علوم وفنون مرزی ؛  دوره  10 , شماره  4 (39) ; از صفحه 1 تا صفحه 30  ، زمستان 1400