ضرورت مهندسی فرهنگی در فرآیند توسعه روستایی مطالعه موردی استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیا/دانشگاه رازی

چکیده

امروزه طرح های روستایی مختلفی از جمله یکجانشین کردن عشایر و ارایه نوآوریهای مختلف فنی و سازمانی در روستاها اجرا می شود که واکنش مردم به آن ها و پذیرش یا عدم پذیرش این طرح ها از مسایل مهم روز است . در این راستا فرهنگ عاملی مهم در پذیرش یا عدم پذیرش این ایده ها و طرح ها در محیط روستایی است و لذا نقش مهندسی فرهنگی به جهت حل مشکلات احتمالی پیش پای متخصصان روستایی اهمیت می یابد . هدف از این مقاله بررسی ضرروت مهندسی فرهنگی در روستاها به عنوان بخشی از فرایند توسعه روستایی است . در ابتدا تعریفی از مهندسی فرهنگی و ارتباط آن با توسعه ارایه می شود . به تاریخچه مهندسی فرهنگی در روستاها پرداخته و کشور چین ، شوروی ، رژیم شغالگر قدس و ایران را به عنوان مثال هایی ذکر می کنیم . اشاره می شود که در روستاها مهندسی فرهنگی با ایجاد نهادهای فرهنگی ، تغییر الگوهای فرهنگی نامناسب و بعضاٌ حذف آن ها در جهت پذیرش یا استفاده بهینه از نواورها گام بر می دارد . در عین حال حل مشکلات ناشی از نابرابری روستایی و مهاجرت از وظایف مهندسی فرهنگی است . اشاره می شود که در یک برنامه فرهنگی روستایی باید به هدف ، زمان ، هزینه و منابع مالی توجه زیادی نمود و عناصر مشارکت ، واثع گرایی ، مدیریت همه جانبه و یکپارچه از اهمیت زیادی در آن برخوردار است .در انتها اشاره می شود که مهندسی فرهنگی رهیافتی از بالا به پایین است که می تواند در بعد کلان یا بعد محلی نظیر یک روستا به اجرا درآید .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

essential of cultural engineering in rural development process-case study:Kermanshah province

نویسنده [English]

 • Aeizh Azmi
geography group/Razi university
چکیده [English]

Today, various rural projects, such as nomadic unification and the provision of various technical and organizational innovations in villages, are being implemented, and the reaction of the public to them and the acceptance or non-acceptance of these plans are one of the important issues of the day. In this regard, culture is an important factor in accepting or not accepting these ideas in rural environments. Therefore, the role of cultural engineering in solving possible problems is important for rural experts. The purpose of this paper is to examine the impotence of cultural engineering in villages as part of the rural development process. At first, a definition of cultural engineering and its relation to development are presented. I am referring to the history of cultural engineering in the countryside and to mention the countries of China, the Soviet Union, the Quds and Shakalat regime of Iran as examples. It is pointed out that in cultural villages cultural institutions are created by creating cultural institutions, changing cultural patterns and, in some cases, eliminating them in order to accept or optimize the use of innovations. At the same time solving the problems caused by rural inequality and migration is one of the tasks of cultural engineering. It is pointed out that in a rural cultural program, attention must be paid to the purpose, time, cost and financial resources, and the elements of participation, objectivity, and integrated management are of great importance. Finally, it is pointed out that cultural engineering A top-down approach that can be implemented in a macro or local dimension, such as a village.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rural Development
 • Cultural Engineering
 • Development
 • Innovation
 • participation
 1. ابراهیمی، سید ابراهیم(1385)، بایسته های مهندسی فرهنگی، همایش مهندسی فرهنگی
 2. ازکیا،مصطفی، غفاری،غلامرضا(1384)، جامعه شناسی توسعه، تهران، انتشارات کیهان.
 3. راجرز، اورت.ام-شومیکر،اف،فلوید(عزت الله کرمی-ابوطالب فنایی)(1379)-رسانش نوآوری ها رهیافتی میان فرهنگی-انتشارات دانشگاه شیراز
 4. آشنا، حسام الدین، درآمدی بر مفهوم شناسی مهندسی فرهنگی، سایت شخصیhttp://ashna1343.persianblog.com-برگرفته از خبرگزاری ایسنا
 5. اگ برن و نیم کوف(ترجمه ا.ح.آریان پور)(1349)-زمینه جامعه شناسی-انتشارات فرانکلین
 6. وثوقی.منصور(1380)،جامعه شناسی روستایی،انتشارات کیهان
 7. پاپلی یزدی،محمد حسین-ابراهیمی،محمد امیر(1385)-نظریه های توسعه روستایی-انتشارات سمت
 8. اکبری،نعمت الله(1380)-فرهنگ اصطلاحات روزمره اقتصادی-انتشارات همراه
 9. توسلی، غلامعباس(1373)، نظریه های جامعه شناسی، تهران، سمت.

10. عالمی، مسعود (1386)، جایگاه ابزارهای سیاستگذاری در مهندسی فرهنگی کشور، فصلنامه راهبرد، شماره 45،صص151-139.

11. فابریزیو، کلود، دزیو دومنیک (1378)، بعد فرهنگی توسعه: به سوی رهیافتی عملی؛ از مجموعة فرهنگ و توسعة یونسکو، ترجمـة صـلاح الـدین محلاتی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

12. کوهی، ناصر (1385 ،(تعارض سنت و مدرنیته در عرصة توسـعة اجتمـاعی در ایران، مجموعه مقالات بررسی مسائل اجتماعی ایران، انتشارات دانشگاه پیـام نور.

13. الیاسی، حمید (1368 )، واقعیات توسعه نیافتگی، تهران، شرکت سهامی انتشار.

14. نمازی، باقر(1391)، «بالا بودن کارایی سازمان های غیر دولتی»، سایت نمامتن.

 1. Azkia. Mostafa, Zare. Adel, Imani.Ali (2008), Approach and qualitative research methods in rural development, Iran,Tehran, Nei press, 300 pages.
 2. Capacity Bulding Agenda 21 Definiton(1992)chapter 37. united Nations conference on Environment Development (UNCED).
 3. Wiliamson, I.P.Rajabifard,A. and Enemark,S(2003)Developing spatial Data Infrastructures,From con cept to Reality, Taylor and Francis, London