واکاوی چالش‌های توسعه گردشگری در استان کهگلویه و بویر احمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بروجن

2 بروجن

چکیده

راهبردهای گذشته در زمینه توسعه نواحی نتوانسته اند در حل مسائل و معضلات موجود در زمینه فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت غذایی،پایداری محیط زیست،و نظیر اینها به گونه ای موفقیت آمیز عمل کنند. یکی از راهبردهای که اخیرا در بیشتر کشور های جهان مورد توجه قرار گرفته،توسعه گردشگری در نواحی محروم و دارای پتانسیل های لازم برای گسترش گردشگری است.هدف از این پژوهش بررسی علل واکاوی وچالش های توسعه گردشگری استان(ضعف مدیریتی و زیرساختی) از دیدگاه مردم، مسئولین و گردشگران می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. ابزارگردآوری اطلاعات، کتاب‌خانه‌ای و میدانی، تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات از آمارهای پارامتری وناپارامتری استفاده‌شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مهم‌ترین عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری استان عوامل زیرساختی می‌باشد. نتایج نشان داد که ضعف مدیریتی و زیرساختی از عوامل مهم تأثیرگذار در توسعه گردشگری استان هستند. بااین‌وجود ازنظر گردشگران عامل زیرساختی با میانگین 44/3 بیشتر از عوامل مدیریتی (با میانگین 37/3) در عدم توسعه گردشگری در استان نقش داشته است. به گونه ای که از مهم‌ترین مؤلفه‌های عامل زیرساختی و مدیریتی به ترتیب مؤلفه رفاهی و اقامتی با میانگین55/3 و تبلیغات با میانگین 42/3 نقش مؤثری داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Challenges of Tourism Development in the Province of Kalgooriya and Boyer Ahmad

نویسندگان [English]

 • mohamad derakhshanzadeh 1
 • bijen dadras 2
1 broujen
2 brojen
چکیده [English]

Past strategies in the area of ​​development have failed to address the issues of poverty, employment, health, food security, environmental sustainability, and so on. One of the strategies that has been recently considered in most countries of the world is the development of tourism in deprived areas with the potential to expand tourism. The purpose of this research is to investigate the causes and challenges of tourism development in the province (management and infrastructure weakness) from the point of view People, officials and tourists. The type of research is applied and the research method is descriptive-analytical. Information processing tools, library and field analysis, data analysis are used for parametric and nonparametric statistics. The results of this study showed that the most important factors influencing tourism development in the province are infrastructure factors. The results showed that management and infrastructure weaknesses are important factors influencing tourism development in the province. However, in terms of tourists, the infrastructure operator with an average of 44.4% more than management factors (with an average of 3.37) played a role in the lack of tourism development in the province. The most important components of the infrastructure and management factor were welfare and accommodation components, with a mean of 3.55, and advertisements with an average of 3.42, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism
 • Challenges
 • Management
 • Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Province
 • الوانی، سید مهدی؛ پیروز بخت، معصومه(1385)،"فرایند مدیریت جهانگردی"،دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول.
 • بیاتی خطیبی، مریم؛ همین شهابی و قادری زاده، هانا(1389). "ژئوتوریسم رویکردی نو در بهره‌گیری از جاذبه‌های ژئومورفولوژیکی (مطالعه موردی غارکرفتو استان کردستان)، مجله علمی پژوهشی-فضای جغرافیایی سال دهم، شماره 29، ص 27-50.
 • پاپ زن،عبدالحمید،قبادی،پرستو،زرافشانی،کیومرث،گراوندی،شهپر(1389) ،مشکلات و محدودیت های گردشگری روستایی با استفاده از نظریه بنیانی(مورد:روستای حریر،استان کرمانشاه)،فصلنامه پژوهش های روستایی،دوره یک،شمارهسه،پاییز 1389،صص52-25.
 • پاپلی یزدی,محمد حسین و سقایی,مهدی(1386). گردشگری ماهیت و مفاهیم,تهران, انتشارات سمت.
 • پاپلی یزدی، محمدحسین؛ سقایی، مهدی(1385)،"گردشگری(ماهیت و مفاهیم)"، تهران، انتشارات سمت.
 • پارسائی، اسماعیل(1384) امکان‌سنجی نواحی مستعد توسعه اکوتوریسم در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از GIS ، پایان‌نامه کارشناسی ترسد دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
 • جهانتاب، اسفندیار و یاسر قاسمی آریان و اسماء حسینی(1389) : جاذبه‌های گردشگری و راهکارهای توسعه آن در استان کهگیلویه و بویراحمد، همایش منطقه‌ای توریسم و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج 22-21 مهر.
 • حسین زاده کریک ، سیدطه حسین ، علی سلطانی(1389) ، "شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم پایدار مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد" ، اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش‌های کشاورزی،منابع طبیعی و محیط‌زیست.
 • رزم‌آور، سمانه(1389)."بررسی گردشگری یاسوج" پایان‌نامه کارشناسی، دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی، گروه مدیریت جهانگردی.
 • رضائی،روح الله،صفا،لیلا،رنجبران،پریسا(1394)،شناخت و واکاوی مشکلات توسعه گردشگری در مناطق روستایی استان اصفهان(مطالعه موردی:روستای ابیانه)،فصلنامه،علمی پژوهشی فضای جغرافیایی،سال پانزدهم،شماره­ی49، بهار 1394،صص56-37.
 • رضوانی، محمدرضا(1387)، توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
 • رنج پور، رضا ، کریمی تکانلو، زهرا و نجفی نسب، میرحجت(1390)" بررسی فرضیه توریسم منجر به رشد در ایران طی دوره 1347 – 1388"، فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، ص 134-115.
 • زارعی، عظیم، زرگر، سید مجتبی و نظری، ماشاءالله(1388)«رضایت گردشگران گامی به‌سوی رضایت گردشگری استان سمنان»دانشگاه سمنان، مجموعه مقالات همایش ملی صنعت گردشگری، توسعه پایدار و اشتغال‌زایی، ص 105-116.
 • سبحانی، بهروز(1389)."شناخت پتانسیل­های گردشگری منطقه آبگرم سردابه در استان اردبیل با روش SWOT مطالع و پژوهش شهری و منطقه‌ای"، سال اول، شماره4: 113-128.
 • طرح راهبردی و ساختاری روستای هدف گردشگری زمان‌آباد، مهندسین مشاور ایده پردازان توسعه، پاییز 1388.
 • طیبی، کمیل، جباری، امیر و روح الله بابکب (1387)«بررسی رابطه علی بین گردشگری و رشد اقتصادی مجله دانش و توسعه ، سال 15 ، شماره 24 ، ص 65-87.
 • کتابی، محمود(1376)،«گردشگری در خدمت صلح و تفاهم جهانی» مجموعه  مقالات نخستین همایش جهانگردی و جمهوری اسلامی ایران، جلد 3، کیش.
 • کرمی دهکردی،مهدی،کلانتری،خلیل(1390)،شناسایی مشکلات گردشگری روستایی استان چهار محال بختیاری با استفاده از تکنیک تئوری بنیانی،پژوهش های روستایی،سال دوم،شمارهسوم|،پاییز 1390،صص39-1.
 • کرمی دهکردی،مهدی،کوهستانی عین الدین،کرباسیون،مصطفی(1394)،واکاوی کیفی مشکلات گردشگری روستایی با استفاده از نظریه مبنایی(مورد:روستای شگفت سر آقا سید-شهرستان کوهرنگ)،فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای،سال پنجم،شماره18،تابستان1394،صص156-141.
 • محسنی، رضاعلی(1388)«گردشگری پایدار در ایران، کارکردها، چالش‌ها و راهکارها» مجله علمی پژوهشی فضای جغرافیایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر- سال نهم شماره 28 ص 149-171.
 • میرزایی، رحمت(1388)."تأثیر توسعه گردشگری بر اشتغال در منطقه اورامانات کرمانشاه"، فصلنامه روستا و توسعه، سال12، شماره4صفحه 49-76.
 • ناصر پور، نادر و مدهوشی، مهرداد(1382)." بررسی و تبیین موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان" فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 28 ص 25-58.
 • ناصر پور، نادر(1382) بررسی و تبیین موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه مازندران.
 • ناصری، مسعود(1375)."شناسایی موانع توسعه صنعت توریسم ایران و طراحی الگوی تبیینی گسترش جذب توریست" پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
 • نگهبان، سعید(1388) بررسی مقایسه‌ای مدل‌های برآورد شاخص اقلیمی در شهر یزد، رساله کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی محیط‌زیست. دانشگاه تهران.
 • نوبخت،محمد باقر،پیروز،الهام،(1387)،توسعه صنعت گردشگری در ایران،موانع و راهکارها،تهران،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
 • یزدانی زنگنه، مریم؛ خسروی پور، بهمن و غنیان منصور(1388). "راهبردهای توسعه­ی پایدار اشتغال در بخش گردشگری روستایی"، ماهنامه کار و جامعه، شماره 109 صفحه 101-108.

 

 • Azimi,A., Imani, B. and Mohammad Jani, M.(2001). Habitants Attitude of Vakil Abad Village about Tourism Profit for Local People, Geography and Environmental planning 40(4): 105-116.
 • Badita, Amalia, 2013, Assessment Of Tourism Supply, Demand and Market Trends in Craiova City, Romania, Journal Of Tourism, Issue 14
 • Bosshaq, M. R., Afzalinia, F., Moradi, H., (2012), Measuring indicators and determining factors affecting sustainable agricultural development in rural areas - A case study of Ravansar, Iran, International Journal of AgriScience Vol. 2, N0. 6, pp 550-557 .
 • Chris Choi, HwanSuk & Sirakaya, Ercan, 2006, Sustainability indicators for managing community tourism, Tourism Management 27.
 • Daryabari ,J,. and Ebrahimi ,H,.(2010). Review of the Development of Tourism in Kashan: Challenges & Solution, Iranian Journal of Tourism & Hospitality,1(1): 77-89.
 • Dwyer. L ,.Edwards . D. M: stilits .N. Roman. C. and. Scoot N(2009) Destination and enterprise management for a tourism future" Tourism management VOL30 NO2 pp63-74.
 • Elliott, James(1977), Tourism: Politics and Public Sector Management" London: Routledge. Environmental sustainability &18-FurtadoJ.l.(2000). Economic development .
 • Friedel M. and Chewings V. 2008. Refining regional - development strategies - using a systems approach. Central Australian Tourism Futures Stage 2. working paper 29. Desert knowledge crc.
 • Gjorgievski, Mijalce & Melles Trpkova, Sinolicka, 2012, Movie induced Tourism: A new Tourism Phenomenon, ,UTMS Journal of Economics 3 (1): pp 97–100
 • Hamira Zamani-Farahani, Ghazali Musa ,2012, The relationship between Islamic religiosity and residents’ perceptions of socio-cultural impacts of tourism in Iran: Case studies of Sare’in and Masooleh, tourism management journal, vol 33, pp 802-814
 • Kaffashi, M ,.(2009). The Role of Education in Tourism Industry Boom and Tourism Satisfaction in Iran. The Journal of Modern Thoughts in Education 4(4): 141-164.
 • Meliou, Elina & Maroudas, Leonidas, (2010), Understanding TourismDevelopment: ARepresentational Approach, Tourismos, An International Multidisciplinary Journal Of Tourism, Volume 5, Number 2, pp 115-127
 • Milenkovska, Violeta, (2011), Contemporary tendencies in the Tourism Operation, UTMS Journal of Economics, 2 (1):pp 37–50
 • Shaw,G. Williams. M .A.(2004)Tourism and Tourism space , London.SAGE publications.
 • Sundary, made siti, 2015, the rnfluence of safety, promotion and trust towards image, satisfaction and loyalty,(the study og domestic tourist at samosir regency north Sumatra province), universal journal of management and social sciences, volume 5, number 2, February, 2015
 • Swarbrooker, j .(1988), sustainable Tourism management : newyork, cobi
 • Tsai,Wen-Hsien, et al., (2010), Anintegrated approach for selecting corporate social. responsibility programs and costs evaluation in the international tourist hotel, International Journal of Hospitality Management. Vol 29,  PP 38-39.
 • Weaver, D. B.(2002). Ecotourism as a Tool for Devalopment in Periphral  Regions. Paper Persented at the 4 International Environment Congres of Andora: Ecotourism in Montain Areas Wunder, S. (2000).

World Tourism Organization, (2010): Organisation Mondiale du Tourisme OMT/ news and évents part.