نقش بسیج در محرومیت زدایی سکونتگاه های روستایی(مطالعه ی موردی:دهستان سرشیو-شهرستان مریوان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دانشگاه پیام نور

چکیده

طرح بسیج سازندگی که بنابر تدبیر مقام معظم رهبری در تاریخ 17/2/1379 در ملاقات با جمعی از فرماندهان سپاه و نیروی مقاومت بسیج پیشنهاد گردید،یکی از مهم ترین و کاربردی ترین طرحهای است که در جهت غنی سازی واقات فراغت جوانان، تاکنو مطرح گریده این پژوهش به بررسی نقش بسیج در توسعه و عمران روستاهای شهرستان مریوان در قالب طرح شهید شوشتری پرداخته شد،این تحقیق از لحاظ روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و مبنتی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای است و از لحاط هدف کاربردی می باشد که این طرح در مرحله اول به رفع محدودیت ها در دو استان کردستان و سیستان و بلوچستان میپردازد که در شهرستان مریوان با رفع نواقص در سکونتگاهای روستایی از بهار 1396 پرداخته است که در احداث ، تعمیر ،مرمت و نوسازی مساجد،مدرسه،جاده های روستایی،خانه عالم و...پرداخته است در یک نگاه کلی روستاهای انجیران،جانوره،دره ویران،دری،رشه ده، وسنه ،کانی سفید، ویسه و... حدود000/000/330/1 ریال برای توسعه و عمران هذینه شده است، که در برنامه های این طرح رفع محرومیت تمام روستاها شهرستان مریوان بر اساس شاخص توسعه انسانی می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shahid Basij in disqualification of rural settlements (case study: Sarshiyar village, Marivan city)

نویسندگان [English]

 • saadi salehi 1
 • Mohammad Zamani 2
1 Univeresity
2 Student of Payame Noor University
چکیده [English]

The construction mobilization plan, proposed by the Supreme Leader on 17/2/1379 during a meeting with a group of Basij militia and Resistance forces, is one of the most important and practical initiatives that have been proposed to enrich youth leisure events. The present study aimed to investigate the role of mobilization in the development and development of villages in Marivan city in the form of Shoshtari Shahr design. This research is descriptive-analytic based on documentary and library studies and is the target of this project. In the first stage, the restrictions are eliminated in two provinces of Kurdistan and Sistan and Baluchestan In the city of Marivan, by solving the deficiencies in rural settlements in the spring of 1396, it has been devoted to the construction, repair, renovation and renovation of mosques, schools, rural roads, houses of the universe ... At a glance, the villages of Anjiran, Zhoureh, Varyan valleys , Dari, Rashdeh, Vishnesh, Kani White, Viseh and ... about 330,000 / 330 Rials for development and civilization, which in the plans of this plan eliminate the deprivation of all villages in the city of Marivan based on the Human Development Index Be

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shahid Shooshtari Design
 • Marivan City
 • Shutdown
 • آزاد ملکی،تقی(1373)درآمدی بر بسیج شناسی اجتماعی، مجله ی علمی پژوهشی بسیج،مرکز مطالعات پژوهش های ارتش بیست میلیونی،ش یک، 17
 • افشار، علی رضا(1376)آشنایی با تشکیلات وماموریت های  بسیج، مجله ی علمی پژوهشی بسیج، ص 8
 • احمدی،امینه(1388)،نقش و جایگاه بسیج سازندگی در پیشرفت و توسعه همه جانبه،همایش هم اندیشی بسیج سازندگی  و نقش آن  در توسعه همه جانبه ی کشور، تهران، پژوهشکده بسیج و سازمان بسیج سازندگی،صص6-19
 • اصغر کیا, علی، ۱۳۸۸، بررسی نقش بسیج سازندگی در شکوفایی استعدادها و خلاقیت جوانان، همایش هم اندیشی بسیج سازندگی و نقش آن در توسعه همه جانبه کشور، تهران، پژوهشکده بسیج و سازمان بسیج سازندگی32-42
 • پناهی،حسین(1389)جامعه شناسی انقلاب،نشر ثالث ،صص330-340
 • خانیکی،امیرحسین(1392)،شبکه های اجتماعی و امنیت ملی ،تهدیدات و فرصت ها،مجموعه مقاله های همایشی تخصصیی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی،صص403-436
 • ذوالقدر؛محمدباقر،احمدوند،علی محمد و رمضانیان، شعبانعلی (1390)،نقش بسیج دانشجو و طلبه در مقابله با تهدیدهای افزار علیه انقلاب اسلامی، نشریه آفاق امنیت، تابستان 1390،دوره4، شماره 11،ص 131،152
 • محمودی, حبیبه؛ ساناز هاشمی زنوز و مرضیه خلیلی، )۱۳۸۸(، بررسی اثر و نقش بسیج سازندگی در تحقق اصل 44 قانون اساسی اسلامی ایران، همایش هم اندیشی بسیج سازندگی و نقش آن در توسعه همه جانبه کشور، تهران، پژوهشکده بسیج و سازمان بسیج سازندگی، صص20-31
 • محجوبی, محمدرضا( ۱۳۸۸) جایگاه جوانان در فعالیت های بسیج سازندگی، همایش هم اندیشی بسیج سازندگی و نقش آن در توسعه همه جانبه کشور، تهران، پژوهشکده بسیج و سازمان بسیج سازندگی،ص 24-36
 • نقیب السادات, سید رضا، )۱۳۸۸(، بسیج سازندگی و چشم انداز 20 ساله، همایش هم اندیشی بسیج سازندگی و نقش آن در توسعه همه جانبه کشور، تهران، پژوهشکده بسیج و سازمان بسیج سازندگی، صص45-58
 • یوسفی, فهیمه، ۱۳۸۸، نقش بسیج سازندگی در توسعه ارزش های اجتماعی، همایش هم اندیشی بسیج سازندگی و نقش آن در توسعه همه جانبه کشور، تهران، پژوهشکده بسیج و سازمان بسیج سازندگی،87-95
 • Samuel Huntington, Political Order in Changing Societies, (New Haven, 1968), p. 264