اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری شهرستان نوشهر بر اساس پتانسیل جذب گردشگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان

2 دانشجو دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

اولویت بندی جاذبه های گردشگری از لحاظ پتانسیل جذب گردشگر در یک استان یا شهرستان، زمینه را برای برنامه ریزی اصولی در ایجاد زیر ساخت های گردشگری آماده می کند. به گونه ای نقاط ضعف در مکان هایی که در اولویت بندی جایگاه ضعیفی دارند مشخص شده و در جهت رفع این نقاط ضعف، گام برداشته می شود و هم چنین باعث می شود مکان هایی مناسب برای گذراندن اوقات فراغت به گردشگران معرفی و شناسایی شود و گردشگران یک آشنا اولیه نسبت به مکان های گردشگری پیدا کنند. هدف از این مقاله مقاله اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری استان مازندران می‌باشد که به روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی تدوین‌شده و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از ترکیب دو مدل F-AHP و F-TOPSIS استفاده گردیده است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 25 نفر از کارشناسان بخش گردشگری است که با استفاده از ابزار پرسشنامه اطلاعات موردنیاز جمع‌آوری‌شده است. از ضریب آلفای کرون باخ برای سنجش پایایی پرسشنامه به میزان82/0 استفاده‌شده است و نتایج حاصل از مدل تاپسیس ‌فازی، مکان‌های گردشگری شهرستان نوشهر جهت بازدید گردشگران به ترتیب زیر اولویت‌بندی نمود: مجتمع تفریحی و توریستی سی سنگان، با امتیاز (530/0) رتبه یک، مجتمع تفریحی و توریستی سیترا با امتیاز (527/0) رتبه دوم، مجتمع تفریحی وتوریستی سد خاکی اویدر با امتیاز (478/0)، مجتمع تفریحی و اقامتی توسکا با امتیاز (465/0)، رتبه‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.
واژگان کلیدی: جاذبه‌های گردشگری، اولویت‌بندی، تاپسیس‌فازی، شهرستان نوشهر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization of Tourism Attractions in Noshahr City Based on the potential of attracting tourists

نویسندگان [English]

  • mohammadali elahi chooran 1
  • seroush senaeemoghadam 2
1 Graduated from the University of Zanjan
2 Ph.D. Student of Geography and Planning of Shahid Beheshti University of Tehran
چکیده [English]

Prioritizing tourist attractions in terms of the potential for attracting tourists in a province or city, prepares the ground for the principled planning of tourism infrastructure. In some cases, weaknesses in places that are in poor prioritization have been identified and addressed to address these weaknesses, and it also makes it possible to identify and identify suitable places for spending leisure time for tourists, and tourists Find a first-class familiarity with tourist destinations. The purpose of this article is to prioritize tourism attractions of Kohgiluyeh and Boyerahmad which has been developed by descriptive-analytical and survey method and for analyzing the data, a combination of two F-AHP and F-TOPSIS models has been used. The statistical population of this study is 25 tourism experts who have been gathered using the required information tool. The Kronbach's Alpha coefficient was used to measure the reliability of the questionnaire of 0.82. The results of the TOPSIS-BASIS model emphasized the tourism locations of the city of Nowshahr to tourists in the following order: the recreational and tourist complex of Si-Sangan, with a score (0.530) rank 1, recreational and tourist complex of Sitra with score (527/0), second place, recreational and tourist complex of Khaki Eidar dam with a score of 0.478, Toska recreational and residential complex with score (0.465) Third and fourth ranks.
Key words: Tourism attraction, priority, Topsis-phasic, Nowshahr city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Tourism attraction
  • priority
  • Topsis-phasic
  • Nowshahr city
سنایی مقدم سروش, محمدی یگانه بهروز, & رضایی میثم. سنجش و اولویت بندی جاذبه های گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد بر اساس پتانسیل جذب گردشگر.
‎ موسوی, میر‌نجف, ویسیان, محمدی‏ حمیدی, & اکبری. (2015). بررسی و اولویت‌بندی توان‏ ها و زیرساخت‏ های توسعۀ گردشگری با روش‏ های تصمیم‏ گیری چند‏ معیاره (مورد مطالعه: شهرستان‏ های استان کردستان). نشریه گردشگری شهری,2(1), 17-31.
صیدایی سیداسکندر, & هدایتی مقدم زهرا. نقش امنیت در توسعه گردشگری.
تولایی سیمین, ویسی رضا, محمدی مریم, & عاشوری فاطمه. اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری شرق استان گیلان جهت برنامه ریزی توسعه گردشگری.
‎ نوری, & تقی زاده. (2013). اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری جهت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ای درشمال غربی استان کرمانشاه. مطالعات مدیریت گردشگری8(22), 80-107.
‎اجزاء شکوهی, م., مافی, ع. ا., عزت اله, محمود رنجبر دستنایی, & قنبری. (2014). ارزیابی و اولویت بندی آبشارهای طبیعی به منظور توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی آبشارهای هفت گانه استان لرستان). پژوهش های بوم شناسی شهری,5.
‎ فکری زاد نازنین, & وثوقی لیلا. اولویت بندی پهنه های مناسب توسعه اکوتوریسم در شهرستان تالش با GIS و AHP.‎
خاکساری, & عباسی. (2014). شناسایی پتانسیل های گردشگری کوهرنگ و ارائه راهکارهای مناسب جهت توسعه گردشگری منطقه. فصلنامه علمی-پژوهشی اطلاعات جغرافیایی «سپهر»22(88), 106-114.‎
قنبری یوسف, کماسی حسین, جمینی داوود, & آریان پور آزاد. شناسایی و اولویت بندی جاذبه های گردشگری شهرستان روانسر بر اساس پتانسیل جذب گردشگر.‎
نوری, & تقی زاده. (2013). اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری جهت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ای درشمال غربی استان کرمانشاه. مطالعات مدیریت گردشگری8(22), 80-107.‎
حاجی نژاد, ع., تقی زاده, ز. ا., زهر ا, رحیمی, & دانا. (2013). اولویت بندی قطب‌های گردشگری و تدوین راهبردهای توسعه گردشگری منطقه‌ای با استفاده از تکنیک TOPSISو SWOT مطالعه موردی: استان کرمانشاه. دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری4(7), 33-56.‎
اجزاء شکوهی, م., مافی, ع. ا., عزت اله, محمود رنجبر دستنایی, & قنبری. (2014). ارزیابی و اولویت بندی آبشارهای طبیعی به منظور توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی آبشارهای هفت گانه استان لرستان). پژوهش های بوم شناسی شهری,5.‎
بریمانی فرامرز, تبریزی نازنین, & کریمی رستگار منصوره. اثرات زیست محیطی تغییر کاربری اراضی ناشی از فعالیت های گردشگری (مطالعه موردی: نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان تنکابن).‎
بریمانی فرامرز, تبریزی نازنین, & کریمی رستگار منصوره. اثرات زیست محیطی تغییر کاربری اراضی ناشی از فعالیت های گردشگری (مطالعه موردی: نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان تنکابن).‎
شمس الدینی, امینی, پیروزی, الناز, & رضایی. (2017). برنامه‌ریزی راهبردی توسعه ی گردشگری در شهرستان کازرون (با استفاده از تکنیک‌های سوات و باتلر). مجله آمایش جغرافیایی فضا6(22), 25-42.‎
-- صیدائی، اسکندر(1388)، برنامه­ریزی روستایی در ایران انتشارات جهاد دانشگاهی .ص 16.
-رضوانی، محمدرضا، (1387)، توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار ، انتشارات دانشگاه تهران ، ص 16.
-موسوی ، میرنجف، عبداله­ زاده ، مهدی، کشکولی،علی (1395)، ارائه یک مدل تحلیل محیط با رویکرد سیتمی در برنامه­ریزی گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان ماکو)، دوره 48، شماره 1، ص 5- 4.
کاظمی مهدی. گردشگری، ‌ محیط و چالش های توسعه گردشگری پایدار برای کشورهای در حال توسعه.‎
پاپلی یزدی.، م، سقایی.، م. 1385. گردشگری ماهیت و مفاهیم، انتشارات سمت
فرجی س.، ح.، رضا علی.، م. 1388. مقایسه مدل‌های گسسته و پیوسته مکانی (مطالعه موردی: مکان‌یابی محل واحدهای تولید روستایی بخش طرقبه)، فصلنامه پژوهش­های جغرافیای انسانی، 42 (67):83-69.
 
Marcouiller, D. W., & Xia, X. (2008). Distribution of income from tourism-sensitive employment. Tourism Economics14(3), 545-565.
Tefler, D., & Sharply, R. (2008). Tourism and development in the in the developing World, round Ledge Publication.
Rosentraub, M. S., & Joo, M. (2009). Tourism and economic development: Which investments produce gains for regions?. Tourism management30(5), 759-770.
Tang, J. C. S, Rochanoud, N (1990) Attractiveness as a tourist destination: A comparative study of Thailand and sehected
Dredge, D., & Lohmann, G. (2012). Tourism in Brazil: Environment, management and segments. Routledge.
Rezvani, M. R. (2008). Development of rural tourism with sustainable tourism approach. Tehran University.
amont, j Ames, 2008, wheels of change: model of whole tourism system forded pent bicycle tourism, school of tourism management Australia.
Grzywacz, R., & Żegleń, P. (2014). Principles of Tourism and Recreation. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Jaswal, S. S. (2014). Role of tourism industry in India's development. Journal of Tourism and Hospitality3(2).
Turner, R., & Sears, Z. (2013). Travel & Tourism as a Driver of Employment Growth [w:] The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013, Reducing Barriers to Economic Growth and Job Growth, red. J. Blanke, T. Chiesa. In World Economic Forum, Geneva.
Smallman, C., & Moore, K. (2010). PROCESS STUDIES OF TOURISTS’DECISION-MAKING. Annals of tourism research37(2), 397-422.
Fayissa, B., Nsiah, C., & Tadasse, B. (2008). Impact of tourism on economic growth and development in Africa. Tourism Economics14(4), 807-818.
Yoo, D., Kim, G., & Suh, Y. (2009). Hotel-domain ontology for a semantic hotel search system. Information Technology & Tourism11(1), 67-84.
Renjhen, P., Kumar, A., Pattanshetty, S., Sagir, A., & Samarasinghe, C. M. (2010). A study on knowledge, attitude and practice of contraception among college students in Sikkim, India. Journal of the Turkish German Gynecological Association11(2), 78.
UNDP, U. (2006). Human Development Report 2006: Beyond scarcity: power, poverty and the global water crisis. New York28, 440.
Murayama, M., & Parker, G. (2007). Sustainable leisure and tourism space development in post-industrial cities: The case of Odaiba, Tokyo, Japan. Tourism, Culture, and Regeneration, 69-84.
Sun, Ch.Ch. and Lin, G.T.L., 2008, Application of Fuzzy TOPSIS for Estimating theTourism Research, 29 (2): 422–438.
Suh, Yong Kun., & Gartner, William C. (2009). Preferences and trip expenditures-a conjoint analysis of visitors to Seoul, Korea. Tourism Management, 25, 127–137.
Hwang, C.L. 1999. Fuzzy Multiple Decision Making, New York: Springer-Verlog.