ارزیابی قابلیت‌های اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی:منطقه‌ی شکار ممنوع وحفاظت شده امروله(استان کرمانشاه، شهرستان کنگاور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی گردشگری

چکیده

چکیده:
در حال حاضر،اکوتورسیم مورد توجه خاص محققان،دوستداران محیط زیست، برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار گرفته است. مناطق مختلف ایران دارای جاذبه‌های طبیعی منحصر به فردی می‌باشند که پتانسیل لازم را برای توسعه‌ی اکوتوریسم به همراه دارند. منطقه‌ی حفاظت شده و شکار ممنوع(امروله) در استان کرمانشاه، (شهرستان کنگاور) یکی از مناطق بکر و باارزش ایران می‌باشد. هدف پژوهش بررسی پتانسیل‌های اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده است. روش تحقیق؛ توصیفی-اسنادی و از نوع کاربردی می‌باشد. جمع‌آوری داده‌ها، با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای -اسنادی به همراه مطالعات میدانی بدست آورده شده است. همچنین با استفاده از پرسشنامه و پرسش از محققان و کارشناسان و مسئولان امر که با منطقه‌ی مورد مطالعه آشنایی کاملی داشتند نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید آن با استفاده از تکنیک(swot) تعیین شده. نتایج حاکی از پژوهش بیانگر لزوم توجه و اهمیت مسئولان و دولت برای حفاظت و نگه‌داری این مناطق با ارزش که به عنوان گنجینه‌های طبیعی ایران محسوب می‌شوند را برای توسعه‌ی اکوتوریسم را ضروری می‌داند. لزوم سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی، توسعه‌ی شبکه‌های ارتباطی، آموزش، استفاده از افراد خبره و متخصص در زمینه‌ی محیط زیست و (طبیعت گردی) اکوتوریسم و افزایش آگاهی اکوتوریست‌ها (طبیعت گردان‌ها) از محیط زیست، از جمله اقداماتی است که در جهت استفاده از پتانسیل‌های (منطقه امروله) باید صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Ecotourism capabilities protected Areas (Case study: Amroleh and Dalakhani hunting prohibaited region, Kermanshah province, kangavar country).

نویسنده [English]

  • zahra shafiei
M.A , TOURISM PLANNING
چکیده [English]

Abstract:
Currently, ecotourism has been given particular attention by researchers, environmental lovers, planners and policymakers. Different regions of Iran have unique natural attractions that have the potential to develop ecotourism. Protected area and prohibited hunting in the province of Kermanshah (Kangavar city) is one of the pristine and valuable regions of Iran. The aim of this study was to investigate ecotourism potential in protected areas. The research method is descriptive-documentary and of a practical type. Data collection has been obtained using library-documentary studies along with field studies. Also, using the questionnaire and the questionnaire of the researchers, experts and officials who were familiar with the area studied, its strengths, weaknesses, opportunities and threats were determined using a swot technique. The results of the research indicate the need for the attention and importance of the authorities and the state to protect and preserve these valuable areas that are regarded as the natural treasures of Iran for the development of ecotourism. The need for government and private sector investment, the development of communication networks, training, the use of experts in the field of environment and (ecotourism) ecotourism and raising the awareness of ecotourists (environmentalists) from the environment, including actions It has to be done in order to use the potential of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Sustainable Ecotourism"
  • "AMROLEH"
  • "Kangavar" ، "swot"
1-احمدی،منیژه و سلطانی، مینا و عباسی، فریبا(1394)،«ارزیابی توان اک.توریسم پایدار در مناطق حفاظت شده؛ مورد مطالعه: منطقه حفاظت شده دشت سهرین(شهرستان زنجان)، دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست 14و13 اسفندماه 1394، دانشگاه محقق اردبیلی. ص:12-1.
2-ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا(1382)،« توسعه‌ی اکوتوریسم با تاکید بر جامعه‌ی روستایی ایران»، تهران، نشرنی، صفحات328-1.
3-امیری، محمدجواد و ذوقی، محمود و سادات،مهدیس و کریمی، سپیده(1394)، «ارزیابی توان اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده به منظور کمک به توسعه‌ی پایدار روستایی؛ منطقه‌ی حفاظت شده‌ی ارسباران-دهستان میشه پاره»، فصلنامه ی پژوهش و برنامه ریزی روستایی، پاییز94، شماره11، ص 50-39.
4-ایرجی، فریدا و همامی، محمودرضا(1394)، « رتبه بندی مناطق حفاظت شده از لحاظ قابلیت اکوتوریسم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی»، فصلنامه ی پژوهش‌های محیط زیست، سال6، شماره11، بهار و تابستان 1394، از ص62تا49.
5-ایلدرمی،علیرضا و دلال اوغلی، علی و قربانی، محمد(1394)، «ارزیابی توان اکولوژیکی و اکوتوریسمی منطقه حفاظت شده لشگر در شهرستان ملایر»، فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد واحد اهر، سال شانزدهم، شماره ی 54، ص 247-235.
6-سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، (1385)، نخستین همایش گردشگری روستایی و عشاری، ص5.
7- صابری، امیر و صالحی کارونیان، علیرضا و صالحی و کارونیان، زینب(1393)، «بررسی توان‌ها و قابلیت‌های اکوتوریسمی مناطق حفاظت شده محیط زیست در جهت توسعه‌ی پایدار؛ مطالعه موردی:منطقه‌ی حفاظت شده‌ی جهان نمای گرگان»، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دانشگاه علامه طباطبایی، دوره ی 9، شماره 25، بهار93،  تهران.ص86-70.
8-کاظمی،م، (1385)، «مدیریت گردشگری»، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران.ص200-80
9-کلانتری، م و پرچیانلو، ر ، (1387)، « جاذبه‌های بوم گردی در مناطق حفاظت شده‌ی استان زنجان»، انتشارات مولف، زنجان، ص109-32.
10-کریم پناه، ر (1384)، «تحلیل اکوتوریسم و نقش آن در توسعه‌ی منطقه‌ی کردستان»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، ص21.
11-محمودی راد، و همکاران، (1382) ، «آشنایی با محیط زیست ایران و مناطق حفاظت شده‌ی ایران» ، انتشارات اداره ی کل حفاظت محیط زیست ایران، تهران.ص120-100
12-مومنی، معصومه(1392)، «اهمیت اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده»، سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه‌ی پایدار، اسفند 92، بندرعباس.ص14
13-Draaum. Andy., and Allen. Mour, Ecotourism Development amanualfor conservation planner and manager volume1, nature conservation, Virginia. (USA), 2002. P30-40.