تاثیر کارآفرینی گردشگری بر اقتصاد فضایی روستاها نمونه مورد مطالعه: دهکده گردشگری عباس برزگر، بوانات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

چکیده

کارآفرینی یکی از عوامل مهم تغییر در روستاها است که نیروهای نهادها و افراد دست‌اندرکار برنامه‌ریزی توسعه روستایی را به خود معطوف نموده‌است و به موازات آن، گردشگری روستایی یکی از منابع کارآفرینی و تغییر به حساب می‌آید. در این مقاله تلاش می‌شود بررسی شود که چگونه یک ایده فرصت‌آفرین می‌تواند مسیر مناسبی را برای تحریک توسعه‌ی اقتصادی روستاها و ایجاد حرکت در جریانات فضایی اطراف خود، به‌وجود آورد. هدف از انجام این مقاله بررسی بخش‌هایی از اقتصاد ناحیه‌ای است که گردشگری آنها را متحول نموده است. دهکده گردشگری عباس برزگر واقع در روستای بزم از توابع شهرستان بوانات و آثار ناشی از فعالیت آن در روستا و ناحیه‌ی روستایی بوانات به‌صورت میدانی و از طریق مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه مورد بررسی واقع شده‌است. فعالیت این مجتمع و سایر فعالیت‌های مشابه می‌تواند، انواع حرکت‌ها و جریانات اقتصادی را به نفع توسعه اقتصاد روستایی، در فضا ایجاد نماید. تحولات اقتصادی، اجتماعی بعد از فعال شدن این مجتمع نسبت به قبل از آن مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته‌اند. اطلاعات جمع‌آوری شده نشان می‌دهند، فعالیت گردشگری این مجتمع توانسته‌است با سایر بخش‌های اقتصادی پیوند ایجاد کرده و آنها را در سمت و سوی توسعه‌ی ناحیه‌ روستایی حوزه نفوذ روستای بزم قرار دهد. از مهم‌ترین آثار مورد مشاهده می‌توان به بازدید گردشگران خارجی، رونق بازدید گردشگران داخلی، فروش صنایع دستی و غذاهای محلی و تولید ارزش‌افزوده اشاره نمود. افزایش ارتباطات فرا ناحیه‌ای و ایجاد تبادلات مالی و کالایی در ناحیه و فراتر از آن، جزء مهم‌ترین این آثار هستند. بنابراین تمرکز بر توسعه‌ی گردشگری روستایی می‌تواند با به‌کار گرفتن عوامل موجود در روستا مانند مناظر طبیعی، آداب و رسوم عناصر فرهنگی دهقانی و عشایری که تا کنون جزء منابع به شمار نمی‌آمده‌اند و نیروی کار روستایی، جریان‌های مثبت اقتصاد فضایی روستاها فعال نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Tourism Entrepreneurship on the Spatial Economy of Villages Case study: Abbas Barzegar's tourism village, Bavanat

نویسنده [English]

  • Zahra Torkashvand
ut.ac.ir
چکیده [English]

Entrepreneurship is an important factor in changing villages attracting institutions and individuals that are involved in rural development planning. In parallel, the rural tourism is considered to be a source of entrepreneurship and change. The present paper sought to investigate how an opportunistic idea could create a suitable route for stimulating the rural economic development and creating a movement in the surrounding spatial flow. The paper aimed to examine regional economy sectors that were developed by the tourism. Abbas Barzegar's tourism village, located in Bazm Village of Bavanat County and its effects on the village and rural area of Bavanat are investigated by the field study through the observation, questionnaires and interviews. Activities of this complex and other similar practices can create a variety of economic movements in favor of rural development in this space. Economic and social changes after the activation of this complex were compared to the previous state. The collected data indicated that tourism activities of this complex were able to be linked to other economic sectors to develop the rural area of Bazm village. The most important observed consequences included foreign tourists' visits, the boom in domestic tourists' visits, selling handicrafts and local cuisine, and the value added production. The major effects included higher trans-regional communication and created financial and commodity exchanges in the area and beyond it. Therefore, the focus on the development of rural tourism can activate positive flows of rural spatial economics by applying existing factors in the village such as natural landscapes, traditions and customs of peasant and nomadic cultural elements, which have not been counted as sources, as well as the rural labor force.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural tourism
  • Economic and social development
  • Economic space
  • Abbas Barzegar's tourism village
1-      اربابیان، شیرین، زمانی و رحیمی ( 1393)  بررسی اثر گردشگری در توسعه‌ی کارآفرینی، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، شماره 10، 126- 146.
2-      افتخاری، عبدالرضا. پورطاهری و فضلی ( 1393) تحلیل عوامل مؤثر در توسعهی کارآفرینی گردشگری روستایی، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، شماره 8، صص 87- 107.
3-      جولیا شارپلی، ریچارد(1380) گردشگری روستایی ، ترجمه: رحمت الله منشی زاده و فاطمه نصیری، انتشارات منشی.
4-      رحیمی، حسین(1381) جهانگردی روستایی و قلمرو آن، ماهنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 185-186.
5-      رکن‌الدین افتخاری و قادری(1381) نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی (نقد و تحلیل چهارچوب‌های نظریه‌ای)، مدرس علوم انسانی، پیاپی 25، صص23-40.
6-      سرلک، احمد (1380) جهانگردی و رفاه اقتصادی، ماهنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 5-6.
7-      طیبی، سیدکمیل. بابکی، روح‌اله. جباری، امیر(1386) بررسی رابطه گردشگری و رشد اقتصادی در ایران 1338- 1383،پژوهشنامه علوم انسان و اجتماعی، سال 7، شماره26، 83- 110.
8-      عنابستانی، علی اکبر و وصال ( 1395) تحلیل عوامل موثر بر ایجاد برند گردشگری در سکونتگاه‌های روستایی (بینالود)، برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، شماره 16، صص 127- 148.
9-      غنیان، منصور. خانی، فضیله و بقایی، لیلا (1390) ارزیابی فضای کارآفرینی در گردشگری روستایی، پژوهش‌های روستایی، شماره 3، صص 99- 123.
10-  غنیان، منصور و فتوتی، هستی (1392) گردشگری راهکاری جهت توسعهی کارآفرینی زنان روستایی، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، شماره ، 159 ، صص 29- 33.
11-  محمودزاده، سیدمجتبی و ارجمندیان ( 1396) شناسایی و رتبه‌بندی فرصت‌های کارآفرینانه در گردشگری روستایی، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، شماره 20، صص131- 149.
12- Briedenhann J., wickens E.,(2004) tourism routes as a tool for the economic development of rural area – vibrant hope or impossible dream? Tourism management;
13- Butler, Richard; Hall, Michael C; and Jenkins,John(1997) Tourism and Recreation in Rural Area. John wiley &sons
14- Cropper, m. l, Leland, B. D, & Mc Connell, K. E (1998) on the choice of functional form for hedonic price functions
15- EC-AEIDL ;( 1997) marketing quality rural tourism, Rural Europe, European.
16- Fleischer, A. (2005). Does rural tourism benefit from agriculture? Tourism management. 4493- 5001.
17- Gannon, A. (2003). Rural tourism as a factor in Rural Community Economic Development for Economies in transition. In Rural tourism and sustainable Rural Development, B. Bram well and B. Lane, eds., pp 51-60.
18- Liu, Abby (2006) Tourism in rural areas: Kedah, Malaysia, Tourism Management, 27, 878- 889.
19- Rosa, M. (2002). Rural tourism in Spain. Annals of tourism Research, Vol. 29, No. 4, pp 1101-1110.
20- Montinhol. (Ed) (2005): Strategic Management in tourism, CABI publishing, walling ford.
21- Shrpley, Richard. Vass, Adrian (2006) Tourism, farming and diversification: An attitudinal study, Tourism Management, 27, 1040- 1052.
22- Yang, Zhenshen. Cai, Jinaming. Siluzas, Richard (2009) Agro-tourism enterprises as a form of multi-functional urban agriculture for peri-urban development in China, HabitatInternational34, 374- 385.