نقش و جایگاه شهدای شهرسرفاریاب استان کهگیلویه و بویراحمد در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سرفاریاب

چکیده

ایثار و شهادت، دو محور اساسی در فرهنگ اسلامی و این فرهنگ، باعث بقای اسلام و نظام اسلامی است. بر اساس این دو محور است که اسلام روی پایه های خود ایستاده و در قبال هر طوفانی ایستادگی می کند. با نگاهی اجمالی به تاریخ ملل، درمی یابیم که چنانچه ملتی از فرهنگ ایثار و شهادت برخوردار بوده، پیروز و سربلند باقی مانده است. اما برای اینکه جامعه در مسیر دائمی ایثار و شهادت قرار بگیرد و به عبارتی؛ برای اینکه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه پایدار باشد و دچار آفت نشود، باید به اسیب ها و صیانت از ان ها پرداخت.
شهر سرفاریاب مرکز بخش سرفاریاب از توابع شهرستان چرام، یکی از شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد، دارای 8 شهید والامقام که در جنگ حق علیه باطل به درجه شهادت نائل اماده اند. این شهدا در دو گلزارشهید(مرکزی و امیری) واقع در شهر سرفاریاب دفن شده اند. در این مقاله از اطلاعاتی همچون: نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام مادر، محل تولد، تاریخ تولد(روز، ماه، سال)، فصل تولد، یگان اعزام کننده، محل شهادت، کیفیت شهادت، نحوه شهادت، تاریخ شهادت(روز، ماه، سال)، فصل شهادت، میزان تحصیلات، ایل، طایفه، وضعیت تاهل، شغل، ملیت، دین، جنسیت، مذهب و .... استفاده شده است.
هدف پژوهش حاضر این است که با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی و با کمک اطلاعات و آمار شهدای شهر سرفاریاب استان کهگیلویه و بویراحمد فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه و بخصوص شهر و بخش سرفاریاب گسترش دهد.
برای تبیین نقش و جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت که در جنگ متبلور شد، بیش از هر چیز نیازمند بررسی درست دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس هستیم . در این ارتباط، حرکت جدی تحقیقاتی و علمی پیرامون موضوع ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role and place of urban martyrs in Kohgiluyeh and Boyerahmad province in promoting the culture of sacrifice and martyrdom.

نویسنده [English]

  • B Kh
S
چکیده [English]

Sacrifice and martyrdom, the two main axis in Islamic culture and this culture, is the survival of Islam and the Islamic system. Based on these two axes, Islam stands on its foundations and stands against any storm. With a glance at the history of nations, we find that if a nation has a culture of sacrifice and martyrdom, it will remain victorious and prominent. But in order for society to be in the constant path of sacrifice and martyrdom; in other words, in order for the culture of sacrifice and martyrdom to be sustainable in the society and not to be inflicted, it must be done to the harm and protection of it.
The city of Sarfariab, the Sarfariab district center, is one of the cities of Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Province, which has 8 martyrs, who have been martyred in the war against false accusations. These martyrs are buried in two golzar shahid (central and Amiri) located in the city of Sarfariab. In this article, information such as: name, father's name, mother's name, place of birth, date of birth (day, month, year), birthday, dispatcher, place of witness, testimony quality, testimony, martyrdom date ( Day, month, year), the season of martyrdom, the degree of education, IL, clan, marital status, occupation, nationality, religion, gender, religion, etc.
The purpose of the present research is to use the information and statistics of the martyrs of the Sarfariab city of Kohgiluyeh and Boyer Ahmad to expand the culture of sacrifice and iṣṭarat in the community, and in particular the city and the Sarfariab district, using the analytical-descriptive method.
In order to explain the role and place of the culture of sacrifice and martyrdom that became apparent in the war, we need more than anything else to properly check the achievements of the eight years of holy defense. In this regard, a serious scientific and scientific move about the subject seems to be necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Martyr and Martyrdom
  • Sacrifice and Sacrifice
  • Sarfariab City and Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Province
  1-  خاقانی آور، راضیه (1390). (ایثار و شهادت در اموزه سیاسی – فرهنگ شیعه)، مجموعه مقالات همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت. دانشگاه زنجان، مندرج در سایت نوید شاهد،1390، به آدرس زیر:
http://www.navideshahed.com/fa/print.php?UID=260964
2-   شریعتی، علی( 1361 ). حسین وارث آدم وبحثی راجع به شهید. تهران: نشر قلم
 3-  احمدی، احمد( 1379 ). "فرهنگ شهادت". مصاحبه در مجله شهود شماره 4 انتشارات بنیاد شهید
  4-   انوری، حسن ( 1381 ). فرهنگ بزرگ سخن، تهران: نشر سخن.
5-   سالکان ره عشق، تهیه و تنظیم ستاد تدوین و نشر اثار شهدا،1374
 6-   منصوری لاریجانی، اسماعیل، دستاوردهای دفاع مقدس و راه های حفظ و نشر ان، 1392                                      
7-   نورانی، حسین(1388) اسیب شناسی شیوه های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، پایگاه اینترنتی پایداری             
8-   فرهنگ ایثار، خبرنامه شورای فرهنگی و نظارت بر امور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شماره ی 27،1384
9-  خلاصه مقالات همایش اسوه (معلم، دانش اموز، شهادت و فردا) برگزار کننده موسسه فرهنگی اموزشی امام حسین(ع)، 1384، مشهد مقدس.  
10 -  خشت زر، بهروز، و همکاران، 1397، نقش مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در دفاع مقدس
 11-  سامانی، سید محمود، 1391، فرهنگ ایثار در اسلام و راه های ترویج آن در جامعه، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
12-  سایت گلزار شهدای چیذر، 1395، شهید و شهادت و شهادت طلبی، ادرس سایت                                  HTTPS://GOLZARECHIZAR.IR                                                                                                                          
13-  فرهنگ اعلام شهدا استان کهگیلویه و بویراحمد،1392، نشر شاهد، بنیاد شهید و امور ایثارگران                              
14-  کتابچه سرداران و 135شهید شهرستان چرام، اسفند1390، بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان چرام، چاپ دیجیتال بیژنی
15-  برخی از اطلاعات شهدا با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان چرام بدست امده است.