ارزیابی نقش جاذبه ها و پتانسیل های صنعت گردشگری در جذب گردشگران مطالعه موردی: شهرستان سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
شهرستان سنندج با داشتن جاذبه‌های متنوع طبیعی و انسانی، در یک دهه اخیر به عنوان یکی از مقاصد اصلی و مهم گردشگری، سالیانة تعداد زیادی گردشگر را به خود جذب می‌کند. با وجود اینکه این منطقه با دارا بودن قابلیت‌های فراون و چشم انداز‌های جغرافیایی متنوع دارای توان‌های بالقوه و بالفعل مناسبی برای جذب گردشگر می‌باشد، اما متاسفانه بسیاری از این توان‌ها به فعل در نیامده‌اند. هدف اصلی پژوهش، ارزیابی نقش جاذبه‌ها و پتانسیل‌های صنعت گردشگری شهرستان سنندج در جذب گردشگران بوده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای، اسنادی و بهره‌گیری از پرسشنامه است. در نتیجه، الویت بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها از دید گردشگران نشان داد فرصت‌های گردشگری منطقه با امتیاز 92/3 بیانگر این مطلب است که پتانسیل‌های گردشگری شهرستان در وضعیت مطلوبی برای توسعه گردشگری و جذب گردشگر برخوردار بوده، بنابراین راهبردها و استراتژی‌های تعیین شده می‌توانند نقش به سزایی در رشد و توسعه گردشگری ایفا نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Role of Attractions and Tourism Industry Potential of in Attract Tourists Case Stady: Sanandaj Township

نویسندگان [English]

  • hamid barghi
  • zanyar goftari
university of isfahan
چکیده [English]

Abstract
Sanandaj Township with diverse natural attractions and humani, in the last decade as one of the basic purposes of tourism, annually attracts many tourists. Despite the fact that this region has many potential capabilities and diverse geographical perspectives with the potential and actual potential for attracting tourists, unfortunately many of these potency have not come to verb.The main objective of the research was to evaluate the role of attractions and tourism potential of sanandaj township in attract tourists. The methodology used in this study was a descriptive-analytic and data collection for the library, documentation and enjoying the questionnaire. As a result, prioritizing the strengths, weaknesses, opportunities and threats from the viewpoint of tourists showed that tourism opportunities of the region with a score of 3.92 indicate that the townships tourism potential is in a favorable position for the development of ecotourism and attraction of tourists. Therefore, set guidelines and strategies can play an important role in the development of tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Industry
  • Attractions
  • Tourism Potential
  • Township Sanandaj
بیدختی، علی اکبرامین، زرگر، سیدمجتبی و نظری، ماشالله(1389). آمیخته بازاریابی راهبردی در صنعت گردشگری، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، سال اول، شماره3، صص69-49.
پالیزبان، فاطمه(1387). بررسی قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدیدهای فراروی فعالیت­های پژوهشی در دانشگاه­های غرب ایران (ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان) از دید اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سال تحصیلی88-1387 (استاد راهنما: مصطفی شریف)، پایان نامة کارشناسی­ارشد برنامه­ریزی آموزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
پاپلی یزدی، محمد حسین و سقایی، مهدی(1385). گردشگری(ماهیت و مفاهیم)، چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.
ترابی، ذبیح­الله، فیروزی، محمدعلی و نعمتی، مرتضی (1392). ارزیابی میزان تأثیرگذاری گویه­های تبلیغاتی بر افزایش جذب گردشگردر شهر گرگان، مجله برنامه­ریزی فضایی(جغرافیا)، سال سوم، شماره 4، صص 76-59.
تولایی، سیمین(1386). مروری بر صنعت گردشگری، چاپ اول، نشر دانشگاه تربیت معلم، تهران.
حسام، مهدی(1395). نگرش جامعه میزبان به تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و محیط­زیستی    توسعه گردشگری (مطالعه موردی: روستاهای بخش لاریجان شهرستان آمل)، مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال ششم، شماره 21، صص 59-45.
حکمت­نیا، حسن و موسوی، میرنجف (1390). کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه­ریزی شهری و ناحیه­ای، انتشارات علم نوین، چاپ دوم، یزد.
حیدری چیانه، رحیم (1387). مبانیبرنامه­ریزیصنعتگردشگری، انتشارات سمت، تهران.
حیدری، تقی، رشیدی ابراهیم حصاری، اصغر و تولایی، سیمین (1392). ارزیابی قابلیت­های گردشگری شهر زنجان و راهبردهای تقویت جذب گردشگر، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره 21، صص 57-29. 
داغستانی، سعید(1391). جاذبه­های گردشگری مفاهیم، مدیریت و برنامه­ریزی، مهاکمه، چاپ اول، تهران.
دخیلی کهنموئی،جواد(1383). بررسی راهکارهای توسعه توریسم در آذربایجان شرقی(استاد راهنما: میرستار صدر موسوی)، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز.
دیناری، احمد(1385). مذهب و گردشگری، مجله زائر، شماره 120، صص 45-32.
زیرک باش، دیبا(1386). تحلیل بازارهای گردشگری شهر اصفهان و راهکارهای توسعة آن با تأکید بر گردشگران خارجی(استاد راهنما: علی زنگی آبادی )، پایان نامة دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه­ریزی، دانشگاه اصفهان.
رضوانی، علی اصغر(1382). نقش اکوتوریسم در حفاظت محیط زیست، فصلنامه محیط شناسی، شماره 31، صص 115-122.
رنجبریان، بهرام و زاهدی، محمد(1385). خدمات صنعت گردشگری، چاپ اول، نشرکنکاش، اصفهان.
رنجبر، محمود(1390). ارزیابی و اولویت­بندی مناطق نمونه گردشگری(مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری)، پایان نامه کارشناسی ارشد(استاد راهنما: داریوش رحیمی)، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه­ریزی، دانشگاه اصفهان.
سازمان جهانی جهانگردی(1379). برنامه­ریزی ملی و منطقه­ای جهانگردی، مترجم محمود عبدالله زاده، چاپ اول، نشر پژوهشهای فرهنگی، تهران.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان کردستان (1396). معاونت گردشگری.
سرشماری نفوس و مسکن استان کردستان(1395). گزیده نتایج.
ضرغام، حمید(1389). برنامه­ریزی توسعه جهانگردی، رویکرد هم­پیوند و پایدار. مهاکمه، چاپ اول، تهران.
علیزاده آذر، کامران، احمد توزه، واحد و عزیزیان، صلاح (1394). تحلیلی بر وضعیت گردشگری و موانع عمده جذب گردشگر در شهرها (مطالعه موردی شهر مهاباد)، نشریه گردشگری شهری، دوره دوم، شماره 3، صص 252-233. 
فرزین، محمدرضا و نادعلی­پور، زهرا (1390). عوامل موثر بر مزیت رقابتی مقصدهای گردشگری در ایران(مطالعه موردی: منطقه چابهار)، فصلنامه مطالعات گردشگری، شماره 14،صص 69-41. 
محمدی ده چشمه، مصطفی و زنگی آبادی، علی (1387). امکان سنجی توانمندی­های اکوتوریسم استان چهارمحال بختیاری، به روشSWOT، فصلنامه محیط­شناسی، سال سی و چهارم، شماره 47، صص 10-1.
مجیب، ژاله(1381). تدوین توسعة صنعت گردشگری در استان اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان.
محمودزاده، مجتبی، ضیایی محمود و حکیمیان، علی (1394). اولویت­بندی جاذبه­های گردشگری شهرستان یزد از دیدگاه گردشگران اروپایی و آسیایی، دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری، سال سوم، شماره ششم، صص 191- 164.
مولایی هشجین، نصرالله و ابراهیمی، حیدر (1393). شناسایی قابلیت­ها و جاذبه­های گردشگری و تأثیر آن بر جذب گردشگر در شهرستان املش، فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، سال چهارم، شماره 16، صص108-95.
مهدیزاده، جواد(1386). مبانی و راهکارهای توسعه گردشگری در ایران، مجله مجلس و پژوهش، شماره 44. صص 121-153.
موسوی، سیدعلی (1386).  بررسی نقش جاذبه­ها و توانمندی­های گردشگری سپیدان در جذب گردشگران(استاد راهنما: حمیدرضا وارثی)، پایان نامة کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
نعمتی، نسرین (1384). راهکارهای توسعه گردشگری در ایران، مجموعه مقالات ظرفیت­های اقتصادی ایران با تأکید بر وضعیت گردشگری ایران در بستر جهانی شدن، دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه.
Abby l, Gwoffey W(2006). planning tourism employment, a developing countryperspective, tourism management, 27(1), 159-170
Black, R., Crabtree, A., (2007). Quality assurance and certification in ecotourism.CAB International.
Dueng, Y.Y and Ching, H.C (2015), Recommendation system for popular tourist attractions in Taiwan using Delphi panel and repertory grid techniques, Tourism Management 46: 164-176.
Fennell, D. (2008), Ecotourism, London and New York: Routledge, 281
Hu, Wei, and Wall, G (2005). Environmental management, environmental image and the competitive tourist attraction. Journal of Sustainable Tourism, 13(6), 617-635.
Kerr B, Barron G and Roy, C.W (1999). politics, policy and iegional tourism administration: a case examination of Scottish area tourist board funding, Tourism Managemement, 22(6),649-657.
Leones J. (1995), Tourism Tvends and Touresm Ecoomist Impacts, Extension, Ecoomist Departmnt of Ag & Resource Economics.
Nee M and Archana B. (2012), Critical Appraisal of Aspect of Attractionsfor Tourist Destination Competitiveness of India and Singapore. InternationalConference on Trade, Tourism and Management, 21-22.
 Qiufen, Zh. (2012), Research on Tourist Attractions Performance Promoting Method Based on the SWOT Analysis Method, International Conference on Mechanical, Industrial, and Manufacturing Engineering, IERI Procedia 1: 254 – 260.