بررسی نقش مراسم و آیین های معنوی و مذهبی در رونق گردشگری مذهبی( محرم ) مورد مطالعه :( مراسم نخل گردانی در استان یزد )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی گردشگری

چکیده

چکیده :
گردشگری مذهبی، نوع معنوی از گونه های گردشگری می باشد که توانسته در عصر حاضر توجه جوامع را پیش از پیش به خود معطوف سازد .
آیین ها و مراسم مذهبی و معنوی با توجه به ماهیت معنوی که دارند موجب ایجاد حس دلبستگی و تعلق خاطر در میان مردم و گردشگران می شوند و همین امر موجب رونق گردشگری مذهبی در ایران می گردد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی به بررسی و معرفی نقش ایین ها و مراسم مذهبی و معنوی نخل گردانی در استان یزد می پردازد. روش گردآوری اطلاعات بصورت مطالعات اسنادیی- کتابخانه ای و میدانی می باشد. نتایج حاکی از ان است که در ایران مراسم و آیین‌های مذهبی و معنوی موجب حس تعلق خاطر و دلبستگی در میان گردشگران شده است و همین امر موجب ارتقاء گردشگری مذهبی در کشور می شود.در ضمن تاثیر گردشگری مذهبی برکشور شامل داشتن جامعه ی سالم و پایدار است که ارتباط تنگاتنگی با ارتقاء سطح کیفی و کمی برگزاری مراسم و ایین ها دارد که افزایش میزان گردشگران را نیز بدنبال خواهد داشت .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of religious ceremonies and rituals in the revival of religious touris m ( moharam): (turn Palm in Yazd Province )

نویسنده [English]

  • zahra shafiei
M.A , TOURISM PLANNING
چکیده [English]

ABSTRACT
Religious tourism is a spiritual kind of tourist species that has already attracted the attention of communities in the present era.
The religious and religious rituals and rituals , given to the spiritual nature they have, constitute a sense of attachment and attachment among the people and tourists, which gives rise to religious tourism in iran. This study tries to investigate and introduce the role of turn palm and rituals in yazd province using descriptive method. The method of gathering information is descriptive - library and field studies. The results show that in iran the religious and religious rituals and rituals cause attachment and attachment among tourists, which led to the promotion of religious tourism in the country. Also , the impact of religious tourism is a healthy and healthy society which is closely related to the promotion of the qualitative and quantitative level of events and rituals that will be followed by increasing the number of tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords : turn palm "
  • " tourism "
  • "
1-اسدی، احمد و توسلیان، رحیم (1395)، «بررسی عوامل موثر در جذب گردشگران به مراسم مذهبی از طریق بخش بندی؛ (مطالعه‌ی موردی: مراسم محرم شهر زنجان)، فصل نامه ی اندیشه های جغرافیایی، سال هشتم، شماره ی پانزده، زمستان 1395.
2-آهنگران، جعفر، زارعی، اسدالله، (1395-1394) (فرهنگ زیارت، میراث گردشگری و معنویت بقاع متبرکه ی ایران)؛ مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت، تهران، سال 1395-1394.
3-عرفانی زاده، معصومه و پروا، محمد (1394)، (نقش تعزیه در گردشگری فرهنگی، مذهبی؛ شهر بیرم، دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی و گردشگری جغرافیا و محیط زیست پایدار، 10 اسفند سال 1394.
4-مزروعی، ممریم و امینی سعد، فرشته (1394)، (معرفی میراث معنوی هفت منبر شهر بیرجند در متن برگزاری رسوم ماه محرم)، اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری، موسسه ی عالی علوم و فناوری خوارزمی، شیراز، ایران 24 دی ماه