ارایه مدلی برای بررسی و تعیین حداقل تقاضای پارکینگ در بستر سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه 13 شهرداری شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

با افزایش مالکیت وسیله ‌نقلیه و سهم استفاده از آن در سفرهای شهری و عدم فرهنگ سازی و ایجاد ساختارهای متناسب حمل و نقل همگانی به منظور کاهش تقاضای سفر وسایل نقلیه شخصی، باعث شده تا مشکلات مربوط به تأمین پارکینگ به گونه‌های مختلف نمایان ‌شود. در این پژوهش تلاش شد، مدلی برای برآورد حداقل تقاضای پارکینگ ارایه شود. در پایان مدل پیشنهادی بر روی داده‌های منطقه 13 شهرداری تهران پیاده شد. برای نیل به این هدف اقدام به برآورد حداقل پارکینگ مورد نیاز بر مبنای نوع فعالیت و کاربری اراضی شهری، گردآوری اطلاعات و پیاده سازی این روش در محیط سیتم اطلاعات جغرافیایی صورت گرفت. روش مورد نظر در این پژوهش بر پایه استاندارد نرخ سفر سازی (Trip Generation) موسسه مهندسی حمل و نقل ایالات متحده امریکا بوده است. یافته‌ها و خروجی این مدل که در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی تحلیل شده است، به صورت نقشه و جدول ارایه شد. یافته‌های این پژوهش مشخص نمود که مجموع حداقل تقاضا پارکینگ در کل منطقه 85465 فای پارک است. در پایان با توجه به نیاز مبرم به تامین پارکینگ در منطقه برای ساماندهی ترافیکی پیشنهاد شد، پژوهشی برای مکان‌یابی پارکینگ طبقاتی که از جمله اهداف مطالعات پارکینگ است، انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Develop a GIS Based Model to Evaluate Parking Demand (Case study: 13th Regional of Tehran)

نویسنده [English]

  • mostafa khazaee
lecturer of university
چکیده [English]

By increasing ownership of the vehicle, its contribution to urban travel and the lack of culture, and the creation of appropriate public transportation structures to reduce the demand for privately-owned vehicles, caused parking problems related to the provision of various species appear. In this research, we tried to provide a model for estimating the minimum demand for parking. At the end, the proposed model implemented on the District 13 of Tehran Municipality. In order to achieve this goal, we estimated the minimum parking demand based on the type of urban land use and utilization, information gathering and implementation of this method in the geographical information system environment. The method used in this study was based on the Trip Generation standard of the United States Institute of Transportation Engineering. The findings and output of this model in the GIS environment analyzed in the form of maps and tables provided. The findings of this study showed that the total minimum demand for parking in the entire district is 85465 point Park. At the end, due to the urgent need to provide parking in the district for traffic management, proposed a research to locate class parking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minimum parking demand
  • ITE
  • GIS
  • 13th district of Tehran municipality

1.      چمنی، مهدی، (1393)، مکان­یابی وساماندهی پارکینگ­های عمومی منطقه 12 با استفاده از GIS، پایان نامه کارشناسی ارشد، فرهودی، رحمت اله، دانشگاه تهران، گروه جغرافیای انسانی.

2.      حاج نصرالهی، کامران، (1392)، بررسی مشکلات حمل و نقل و ترافیک تهران و ارایه پیشنهادها، دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت، پردیس دانشکده­های فنی دانشگاه تهران، 1-10.

3.      سعیدیان طبسی، ماشااله، کیان احمدی آذری، (1385)، کاربرد GIS در مدیریت و مکان­یابی پارکینگ"، هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، صص 31.

4.      شرکت مطالعات جامع ترافیک (1390)، مطالعات جامع پارکینگ در مناطق 1، 2، 3، 8، 13، 17، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران،

5.      شرکت مطالعات جامع ترافیک (1393)، مطالعات پارکینگ، مطالعات ساماندهی سیستم حمل و نقل و ترافیک تهران،

6.      گلشنی، آمنه، (1391)، استراتژی­های مدیریتی و قیمت گذاری پارکینگ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

7.      متکان، علی اکبر، شکیبا، علیرضا، پورعلی، سید حسن و عیسی عبادی (1392)، تصمیم­گیری قطعی و فازی در مکان­یابی پارکینگ­های عمومی طبقاتی، مجله علوم محیطی، 6(3)، 207-222.

8.      معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران (1390)، ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران، شهرداری تهران، تهران.

9.      وبگاه شهرداری منطقه 13 شهر تهران، بازدید 1395 (http://region13.tehran.ir)

10. Black, W.R. (2010), Sustainable Transportation: Problems and Solutions, Guilford Press.

11. Institute of Transportation Engineers, (2009), Trip Generation Rates from the 8th Edition ITE Trip Generation Report, USA.

12. M. Burke, J. (2012), Parking Supply And Demand Strategies Portsmouth 2, Parking, Transit & Downtown Development consulting.

13. Kligman, R., McDevitt, M. R. and T. Withee (2002), Application of GIS to a Parking Study in Newton Sponsoring Agency: City of Newton Department of Public Works Engineering Division”.An Interactive Qualifying Project Report, submitted to the Faculty of WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE.

14. Litman, T. (2012), Parking Management: Strategies, Evaluation and Planning, Victoria Transport Policy Institute, pp. 30.

15. Marsden, G. (2012), The evidence base for parking policies – a review, Transport Policy, 13, 447–457.

16. Obaidat, M.T. (2008), GIS Potential in Parking Lots Studies, ICCBT - E - (16), 193-202.

17. Kodransky, M. and G. Hermann (2011), Europe’s Parking U-Turn: From Accommodation to Regulation, Institute for transportation & development policy, PP. 84.

18. Steiner Ruth, L. (2012), Impact of Parking Supply and Demand Management on Centeral Business District (CBD) Traffic Congestion, Transit Performance and Sustinable Land Use, Florida Department of Transportation.

19. Al-Fouzan, S.A. (2012), (Using car parking requirements to promote sustainable transport development in the Kingdom of Saudi Arabia), Cities, 29, 201–211.

20. Kefei, Y. (2010), Parking Demand Forecasting Model[C], 94’ Shenzhen International Conferences on City Static Transportation and Traffic Management, 25-28.