بررسی وتحلیل برتوسعه گردشگری پایدار روستایی شهرستان میرجاوه (دهستان لادیز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ پیام نور قشم

2 جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی ،جغرافیا و برنامه ریزی روستایی وشهری ،دانشگاه سیستان وبلوچستان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی شهری دانشگاه زابل

چکیده

در اغاز قرن بیست و یکم هنوز توسعه برخی از استان های کشور با مسائل و چالش های متعددی مواجه است چرا که، راهبردهای گذشته در زمینه توسعه نواحی موفقیت آمیز نبوده و نتوانسته اند مسائلی چون فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت غذایی و پایداری محیط زیست را سامان بخشد . این راهبرد ها در توزیع منافع حاصل از رشد و توسعه نیز موفق نبوده و سبب ایجاد مشکلات متعددی شده است. یکی از راهبرد هایی که اخیرا در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته، توسعه و گسترش توریسم در نواحی محروم ولی دارای پتانسیل های لازم است. گردشگری یکی از پویاترین فعالیت های اقتصادی عصرحاضر است که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می کند. در این راستا گردشگری روستایی نیز یکی از ابعاد مهم گردشگری به حساب می‌آید که می‌تواند با برنامه‌ریزی اصولی و دقیق و با شناسایی مناطق گردشگری روستایی و شناخت پتانسیل‌ها و نقاط قوت روستاها، نقش مؤثری در توسعه این مناطق و در نتیجه توسعه اقتصاد و همچنین توسعه ملی کشورها داشته باشد، از این رو در اینجا سؤال این است که پتانسیل‌ها و محدودیت‌های گردشگری روستایی کدام است؟ و چگونه می-توان راهکارهایی را در جهت توسعه گردشگری در روستاها که بتواند باعث رشد گردشگری و در نتیجه توسعه پایدار روستایی بشود به کار برد؟ به این منظور مقاله حاضر بهره گیری از مطالعات میدانی، و تعیین فرصت، و تهدید،آرمان ونتایج به شیوه مدل SWOT SOAR, به ارائه راهبرد مدیریتی در جهت توسعه گردشگری در مناطق روستایی شهرستان میرجاوه (دهستان لادیز) پرداخته‌است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد با وجود داشتن جاذبه‌های فراوان گردشگری طبیعی اعم ازجنگل‌های انبوه، چشمه‌ها، ییلاق‌های سرسبز کشاورزی و آداب و رسوم ازجذب گردشگران داخلی به دور مانده درحالیکه قابلیت‌های گردشگری آن نسبت به سواحل جنوبی استان بکرودست نخورده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and analysis of sustainable rural tourism development in the city of Mir-vahah (Ladiz Village)

نویسندگان [English]

 • Maryam Rezaei 1
 • hossin doostomogagdam 2
 • ملیحه دوستی مقدم 3
1 gheshm payame noor university
2 Geography and Environmental Programs, Geography and Urban Planning, University of Sistan and Baluchestan
3 Master's degree in geography and urban planning of Zabol University
چکیده [English]

At the beginning of the 21st century, the development of some of the country's provinces continues to face many challenges and challenges, as past strategies for the development of areas have not been successful and have not been able to address poverty, employment, health, food security and environmental sustainability. To organize. These strategies have not succeeded in distributing the benefits of growth and development and have caused many problems. One of the strategies recently considered in most countries of the world is the development and expansion of tourism in deprived areas but has the potential. Tourism is one of the most dynamic economic activities that plays an important role in local sustainable development.In this regard, rural tourism is considered as one of the important dimensions of tourism, which can play an effective role in the development of these regions by designing the principles and precisely by identifying the rural tourism areas and recognizing the potential and strengths of the villages. result of the development of the economy as well as the national development of the countries, the question here is what are the potential and restrictions of rural tourism? And how can we apply solutions to the development of tourism in the villages that can promote tourism and thus sustainable rural development?To this end, the present article utilizes field studies, and determines the opportunity, and threats, ideals and outcomes in the SWOT SOAR model, to present a management strategy for the development of tourism in rural areas of the city of Mirwaoh (Ladiz rural district). The results of this research show that, despite the presence of many attractions, natural tourism, including massive springs, springs, lush greenhouses and customs, has left domestic tourists out of favor, while tourism capabilities It is unheard of to the south coast of the province

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rural
 • Tourism
 • SWOT
 • soar
 • Ladiz
 • جمعه پور، محمود و شکوفه احمدی، 1390 ، تاثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی(مطالعه موردی: روستای برغان، شهرستان ساوجبلاغ)، پژوهشهای روستایی، شماره 1, 33-66.
 • جوان، جعفر، سقائی، مهدی( 1383 ) نقش گردشگری روستایی در توسعه منطقه ای با تاکید بر مدیریت روستایی، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای،شماره2
 • حاجی­نژاد، علی­، رحیمی، داناو تقی­زاده، زهرا (1392)؛ تدوین برنامه استراتژیک توسعه گردشگری درمناطق نمونه گردشگری روستایی مطالعه موردی: روستای نمونه گردشگری هجیج درشهرستان پاوه، دوفصل­نامه علمی-پژوهشی آمایش سرزمین، دوره پنجم، شماره اول، بهار وتابستان، صحفات 51-78.
 • حسنوند،احسان،حسنوند،اسماعیل،1390،امکان سنجی گردشگری روستایی وآثارآن بر توسعه روستایی بررسی موردی منطقه کهمان در شهرستان سلسله،توسعه روستایی،دوره سوم،شماره2،پاییز و زمستان
 • رضائی، روح الله، رنجبران، پریسا(1391) بررسی و واکاوی اثرات مثبت توسعه گردشگری در مناطق روستایی شهرستان نطنز(مطالعه موردی: روستای ابیانه)، اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
 • رضوانی، محمد رضا، اکبریان رونیزی، سعید رضا، رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، بدری سید علی(1390 ) تحلیل مقایسه ای آثار اقتصادی گردشگری خانه های دوم با گردشگری روزانه بر نواحی روستایی، با رویکرد توسعه پایدار(مطالعه موردی: شهرستان شمیرانات، استان تهران) فصلنامه پژوهش های روستایی، سال دوم، شماره چهارم.
 • رکن­الدین افتخاری، عبدالرضا ومهدوی، داوود (1385)؛ راهکار­های توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل­ SWOT لواسان کوچک؛ مجله مدرس علوم­انسانی، دوره 10 ، شماره 2، ص 1-31. تهران.
 • سقایی مهدی ، جوانبخت قهفرخی زهره (1391) ؛امکان سنجی گردشگری روستایی در خراسان شمالی)مطالعۀ موردی: منطقۀ اسفیدان(
 • شریف زاده ، ابوالقاسم و مراد نژادی ، همایون ،( )1381 ، توسعه پایدار و گردشگری روستایی  ، ماهنامه اجتماعی – اقتصادی جهاد ، خرداد و تیر ، شماره 250-251 ، صفحه 53-62
 • ضرغامی بروجنی، حمید (1388) گزارش توسعه گردشگری، برای جمهوری اسلامی هم دست یافتنی است.
 • فیض اللهی، میر حمزه، 1383، پایان نامه توان های توسعه توریسم روستایی در شهرستان مشکین شهرمورد:دهستانهای مشکین غربی ومشکین شرقی، دانشکده علوم انسانی جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی.
 • قادری، اسماعیل ( 1382 )، نقش گردشگری روستایی درتوسعة روستایی پایدار، رسالة دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، به راهنمایی عبدالرضا رکن الدین افتخاری.
 • کاظمی، مهدی، اسماعیلی، محمودرضا و بیگی­فیروزی، اللهیار (1392)؛ تدوین و انتخاب استراتژی توسعه­ی گردشگری استان لرستان بر اساس تحلیل SWOT و ماتریس برنامه­ریزی استراتژیک کمی، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 32 پاییز ، صفحات : 47-60.
 • لنگرودی، حسن، شریفی، انور، رضائیه آزادی، مریم، 1392،امکان سنجی توسعه گردشگری در نواحی روستایی از دیدگاه گردشگران(بخش تخت سلیمان شهرستان تکاب)، چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی ، سال هشتم، شماره 42، صص1-17.
 • لنگرودی، حسن، نصرتی،ماهره، 1389، امکان سنجی توسعه گردشگری در نواحی روستایی از دیدگاه گردشگران (بخش کرگانرود شهرستان تالش)، مجله جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی، سال22،شماره1،صص69-84
 • مدهوشی، مهدی (­1388­)، ارزیابی موانع توسعه­ی صنعت گردشگری در استان لرستان. فصلنامه­ی پژوهشنامه­ی بازرگانی، شماره­ی 28. صص 36-30.
 • مهدوی، مسعود، قدیری معصوم، مجتبی و قهرمانی، نسرین، 1387 ، اثرات گردشگری بر توسعه با نظرسنجی از روستاییان درة کن و سولقان، فصلنامة روستا و توسعه، سال 11 ، شمارة 2، صص39 – 60
 • میرکتولی جعفر ،مصدق راضیه،(1389) بررسی وضعیت گردشگری روستایی و نقش آن در رونق صنایع دستی مورد دهستان استرآباد جنوبی، شهرستان گرگان، مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای سال دوم، شماره هفتم، زمستان 1389
 • هاشمی، سید مناف، حسین پور، سید علی(1389) بازبینی و بررسی اثرات گردشگری پذیری مناطق روستایی در رویکرد فراتحلیل با تاکید بر زمینه. های گسترش صنعت گردشگری، فصلنامه مدیریت شهری، شماره26

 

 • Aka, Hasan , 2010,Assessment of Rural Tourism in Turkey Using SWOT Analysis,Journal of Applied Sciences, 6 (13).
 • Castellani, Valentina, 2010, Development of methodologies and indicators to assess sustainability in tourism and agriculture, Department of Environmental Science andTechnology, PhD Thesis, University of Milano
 • Lepp, A., 2008, Tourism and dependency: An analysis of Bigodi village, Uganda.Tourism Manage. Vol.29, pp. 1206-1214.
 • Lorio, M., and corsale, A., 2010, Rural tourism and livelihood strategies in Romania. JRural Stud. Vol. 26, pp. 152-162.