نویسنده = نسیم روشنی
چیستی و چرایی کارآفرینی سبز و ارتباط آن با نوآوری سبز

دوره 4، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 145-160

10.22034/gahr.2022.324374.1678

بهمن خسروی پور؛ نسیم روشنی؛ حسنعلی کوره‌پز