چیستی و چرایی کارآفرینی سبز و ارتباط آن با نوآوری سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیئت‌علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

دنیای مدرن امروز، موجب افزایش آلودگی‌ها و مشکلات زیست‌محیطی و درنتیجه افزایش نگرانی دولت‌ها و سازمان‌ها در رابطه با محیط‌زیست شده است. به‌گونه‌ای که مســـئله آلودگی محیط‌زیست یکی از مهم‌ترین و حادترین مشکل تمدن انسانی است. این در حالی است که مشاغل مسئول بسیاری از چالش‌های زیست‌محیطی (آلودگی و مصرف زیاد مواد، آب و انرژی) هستند. در پاسخ به این چالش‌ها بود که کارآفرینان در پی ارائه نوآوری‌هایی برآمدند که محصولات و خدمات پایدارتری را تولید کند و زمینه نوآوری‌هایی جهت حفاظت محیط‌زیست و کارآفرینی پایدار شکل گرفت. لاجرم امروزه نوآوری سبز و در کنار آن کارآفرینی سبز باهدف تولید محصولات دوستدار محیط‌زیست در طی فرآیندهای تولیدی موردتوجه جدی قرارگرفته است. کارآفرینی سبز، نوعی نوآوری فناوری است که تأثیر منفی فعالیت‌های انسان بر محیط‌زیست را کاهش می‌دهد. نوآوری به‌عنوان عنصر محوری کارآفرینی، می‌تواند در پاسخ به مشکلات و چالش‌های زیست‌محیطی مثلاً با ایجاد یک فناوری جدید کاهش آلودگی یا تولید محصولی دوستدار محیط‌زیست صورت گیرد. درواقع نوآوری سبز به‌عنوان یک دیدگاه، ایده، محصول، خدمت یا فرآیندی جدید در نظر گرفته می‌شود که به دنبال کاهش آثار منفی زیست‌محیطی است. با این اوصاف هدف پژوهش حاضر، مروری بر پدیده کارآفرینی سبز و ارتباط آن با نوآوری سبز می‌باشد. بدین منظور در این پژوهش به بررسی مواردی چون تاریخچه کارآفرینی و نوآوری سبز، مفهوم کارآفرینی سبز، کارآفرین سبز و ویژگی‌های آن، نقاط قوت، ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای توسعه کارآفرینی سبز، هدف نوآوری سبز و مفهوم آن، ارتباط بین کارآفرینی سبز و نوآور سبز پرداخته شده و در پایان ضمن جمع‌بندی، پیشنهادهای کاربردی لازم نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

What is green entrepreneurship and its relationship with green innovation

نویسندگان [English]

 • bahman khosravipour 1
 • Nasim Roshani 2
 • Hassan Ali Kourehpaz 3
1 University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Department of Agricultural Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran
3 University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

The modern world today has increased pollution and environmental problems and thus increased the concern of governments and organizations regarding the environment. As the issue of environmental pollution is one of the most important and acute problems of human civilization. Jobs, on the other hand, are responsible for many environmental challenges (pollution and high consumption of materials, water and energy). In response to these challenges, entrepreneurs sought to innovate to produce more sustainable products and services, and the groundwork was laid for environmental protection and sustainable entrepreneurship. Inevitably, today, green innovation and green entrepreneurship with the aim of producing environmentally friendly products have been given serious attention during the production processes. Green entrepreneurship is a type of technological innovation that reduces the negative impact of human activities on the environment. Innovation as a central element of entrepreneurship can be done in response to environmental problems and challenges, for example by creating a new technology to reduce pollution or produce environmentally friendly products. In fact, green innovation is considered as a new perspective, idea, product, service or process that seeks to reduce the negative effects of the environment. The purpose of this study is to review the phenomenon of green entrepreneurship and its relationship with green innovation. To this end, this study examines issues such as the history of green entrepreneurship and innovation, the concept of green entrepreneurship, green entrepreneurship and its characteristics, strengths, weaknesses and opportunities and threats to green entrepreneurship development, the purpose of green innovation and its concept, the relationship between green entrepreneurship and innovators Green is discussed and at the end, while summarizing, the necessary practical suggestions are also presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Green entrepreneurship
 • green innovation
 • environment
 • renewable energy
 1. برزگری، زهره و زمانی، محسن. (۱۳۹۰). کارآفرینی سبز؛ نگرشی نوین در توسعه اقتصادی (موانع و محرک‌ها). کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی، نایین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین، https://www.civilica.com/Paper-NCECEJ01-NCECEJ01_066.html
 2. خدا وردی زاده، نرجس.(1395). نگرشی بر کارآفرینی سبز. کنگره بین‌المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم. تهران، مرکز توانمندسازی مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه. https://www.civilica.com/Paper-BSLH01- BSLH01-_002.html
 3. دهقانی، مسعود، یعقوبی، نور محمد، امیدوار، ملیحه. (1397)."استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در اکوسیستم کارآفرینی". پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی. دوره 8، شماره 4، زمستان 1397.
 4. رضایی، بیژن، نادری، نادر و رستمی، سحر. (1397). ضرورت توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی. نشریه علمی کارآفرینی در کشاورزی، 5(1)،1-16. Doi: 10.22069/jead.2018.14398.1299.
 5. رضایی، بیژن، نجف پور، هدا و نادری، نادر. (1396). موانع و راهکارهای توسعه کارآفرینی سبز در شهرستان کرمانشاه. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی. سال ششم، شماره 2 (پیاپی 20). تابستان 1396
 6. رضایی، بیژن، کهریزی، دانیال و نجف پور، هدی. (1395). بررسی موانع و چالش‌های توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی. جلد سوم، شماره اول، بهار 1395.
 7. شریف‌آبادی مروتی، علی، نمک‌شناس جهرمی، مهسا و ضیایی بیده، علیرضا. (1393). بررسی تأثیر ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد سازمان. فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال دوازدهم، شمار ه 33، تابستان 93. صص 25-42.
 8. عبدالله زاده، غلامحسین، شریف‌زاده، محمد شریف. (1393). تلفیق پایداری در فرآیند کارآفرینی: تبیین مفهوم، ضرورت و ملزومات کارآفرینی پایدار گرا و کسب‌وکار سبز. کارآفرینی در کشاورزی، 1(3)،39-63.
 9. عزیزمحمدلو، حمید، محمد نژاد مدردی، سپیده. (1397). بررسی اثر قوانین محیط زیستی و فشار مشتریان بر عملکرد نوآورانه سبز بنگاه‌های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شهرک صنعتی ماهدشت). فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 16(سی‌ودو), 17-28.
 10. عنابستانی، علی اکبر و جهانتیغ، حسنعلی."بررسی چالش‌های توسعه کارآفرینی سبز دریاچه‌ای در منطقه‌ی سیستان". فصلنامه علمی- پژوهشی برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا)، سال هشتم، شماره چهارم، زمستان 1397.
 11. غضنفر زاده کپته، حمید و حسین زاده لنج آبادی، توفیق. (۱۳۹۷). گذر از کارآفرینی سبز به کارآفرینی بومی‌سازی شده مبتنی بر اقتصاد آبی، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و کسب‌وکار، تبریز، گروه مدیریت دانشگاه تبریز، https://www.civilica.com/Paper-ICMBTU02-ICMBTU02_091.html
 12. کریمی سارمه، زینب و اسماعیل‌پور، رضا. (۱۳۹۸). نقش مسئولیت اجتماعی شرکت و کارآفرینی سبز در توسعه پایدار. دومین کنفرانس ملی اندیشه‌های نوین در مدیریت کسب‌وکار، تهران -دانشگاه صنعتی شریف، انجمن علمی بازاریابی ایران، https://www.civilica.com/Paper-NNCBM02-NNCBM02_125.html
 13. کارگران، مهشید و چیت‌ساز زاده، مجید. (۱۳۹۶). کارآفرینی سبز. نهمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق، https://www.civilica.com/Paper-MOCONF09-MOCONF09_024.html
 14. مروتی شریف‌آبادی، علی، نمک‌شناس جهرمی، مهسا و ضیایی بیده، علیرضا. (1393)."بررسی تأثیر ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد سازمان "فصلنامه علمی–پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی. سال دوازدهم، شماره 33. تابستان 93.

 

 1. Aerni, P. (2010). Reforming agricultural policy in Turkey in accordance with New Growth Theory. In B. Karapinar & F. Adaman (eds) Rethinking Structural Reform in Turkish Agriculture: Beyond the World Bank's Strategy: Nova Publishers, New York: 229-242.
 2. Allen, J.C., and Malin, S. )2008(. Green entrepreneurship: a method for managing natural resources?. Society and Natural Resources, 21(9): 828-844.
 3. Anderson, A.) 1998(. Cultivating the garden of eden: Environmental entrepreneuring J. Organizational Change Manage. 11(2): 135–144.
 4. Baghernezhad S, Ghane M, and Moezzi M. (2016).Strain monitoring in woven fabrics with locally induced mass irregularities using an image based method. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016; 24 2(116): 73-80. DOI: 10.5604/12303666.1191430.
 5. Barbiroli, G., & Raggi, A. (2003). A method for evaluating the overall technical and economic performance of environmental innovations in. Journal of Cleaner Production, 11(4), 365-374..
 6. burzyńska d, jabłońska m, dziuba r.(2018). Opportunities and conditions for the development of green entrepreneurship in the polish textile sector fibres & textiles in eastern europe 2018; 26, 2(128): 13-19. doi: 10.5604/01.3001.0011.5733
 7. Doherty, B., Haugh, H., Lyon, F.) 2014(. Social enterprises as hybrid organizations: a review and research agenda. Int. J. Manag. Rev. 16 (4), 417e436.
 8. Fatoki, O. (2019).green entrepreneurial orientation and firm performance in South Africa. entrepreneurship and sustainability issues2019 volume 7 number 1 (September) http://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1(19)
 9. Hall, Jeremy K., Gregory A. Daneke, and Michael J. Lenox. )2010("Sustainable development and entrepreneurship: Past contributions and future directions." Journal of Business Venturing 25.5: 439-448.
 10. Hertin, J., Berkhout, F., Moll, S., adn Schepelmann, P. 2001. Indicators for monitoring integration of environment and sustainable development in enterprise policy. Final Report. SPRYd Science and Technology Policy Research, University of Sussex; 31 January 2001.
 11. Huanga, Xiao-xing.; Zhen-peng Hua, Cun-shan Liub; Da-jin Yuc, Liu-fang Yud; “The relationships between regulatory and customer pressure, green organizational responses, and green innovation performance”, Journal of Cleaner Production, Vol. 106, pp. 487-496, 2015.
 12. Khanna, T. (2011). Billions of Entrepreneurs: How China and India Are Reshaping Their Futures and Yours. Harvard Business Review Press, Watertown. MA.
 13. Makower, J. 2013. State of green business. )2013(. Greenbizz Group.
 14. Menguc, B., & Ozanne, L. K. (2005). Challenges of the ‘green imperative’: a natural resource-based approach to the environmental orientation – business performance relationship. J Bus Venturing, 58(8), 430-438.
 15. Murat Ar, I. (2012). The impact of green product innovation on firm performance and competitive capability: the moderating role of managerial environmental concern. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62: 854-864.
 16. Nill, J., & Kemp, R. (2009). Evolutionary approaches for sustainable innovation policies. Resour Policy, 38(3), 668-680.
 17. Ouekouak, M.L., Ouedraogo, N., and Mbengue, A. )2013(. The mediating role of organizational capabilities in the relationship between middle managers’ involvement and firm performance: a European study. European Management Journal, 32(2): 305-318.
 18. Porter, M.E., and Van der Linde, C. )1995(. Toward a new conception of the environmentcompetitiveness relationship. The journal of economic perspectives, 9(4): 97-118.
 19. Roth, D.F.) 2012(. The elusive and expensive green job. J. Energy Economics, 34(1): 43- 52. 50.Shaharoona, B., Arshad, M., Zahir, Z.A., and Khalid, A. 2006. Performance of Pseudomonas spp. Containing ACC-deaminize for improving growthand yield of maize (Zea mays L.) in the presence of nitrogenous fertilizer. Soil Biology and Biochemistry, 38(9): 2971-297
 20. Seman, N., Zakuan, N., Jusoh, A., Arif, M., & Saman, M. (2012). The relationship of green supply chain management and green innovation concept. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 57, 453-457.
 21. Silajdžić, I. , Kurtagić, S. M. & Vučijak, B .(2015). Green entrepreneurship in transition economies: a case study of Bosnia and Herzegovina.Journal of Cleaner Production .Volume 88, 1 February 2015, Pages 376-384. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.07.004.
 22. Silverthorne, S. (2011). The Untold Story of 'Green' Entrepreneurs. HBS Working Knowledge, Cambridge MA (http://hbswk.hbs.edu/item/6561.html).
 23. Tseng, M.-L., Wang, R., Chiu, A., Geng, Y., & Lin, Y. (2013). Improving performance of green innovation practices under uncertainty. Journal of cleaner production, 40, 71-82.
 24. Varadarajan, R. 2015. Innovating for sustainability: a framework for sustainable innovations and a model of sustainable innovations orientation. Journal of the Academy of Marketing Science, 45(1): 1-23
 25. Wallenberg, P. (2012). Barriers and Triggers to Green Entrepreneurship: An Exploratory Study, Thesis to obtain the degree of Master of Science in Economics and Business Economics, specialisation Entrepreneurship and Strategy Economics, Erasmus University Rotterdam Erasmus School of Economics.
 26. Xia, De.; Chen, Bo.; Zheng, Zha.;(2014). “Relationships among circumstance pressure, green technology selection and firm performance”, Journal of Cleaner Production, 31, pp. 6-23, 2014.
 27. Zhu, Q., and Sarkis, J.) 2010(. A portfolio-based analysis for green supplier management using the analytical network process. Supply Chain Management: an international journal, 15(4): 306-319.