نویسنده = مهدی حسین پور
بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تحولات نواحی شهری (مطالعه موردی: شهر دهدشت)

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 19-36

بیژن رحمانی؛ سروش سنایی مقدم؛ محمد درخشان زاده؛ مهدی حسین پور


سطح‌بندی شهرستان‌های استان آذربایجان‌شرقی براساس شاخص‌های سلامت محیطی

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 117-138

مهدی حسین پور؛ اکبر حمیدی؛ فاطمه فکری