کلیدواژه‌ها = فرصت‌های کارآفرینی
تحلیل فرصت‌های کارآفرینانه در روستاها

دوره 6، شماره 1، تیر 1402، صفحه 23-40

10.22034/gahr.2023.398411.1878

بهمن خسروی پور؛ مهین اسداله‌پور؛ ناهید فرندپور